Loading...

"Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó".

Ấm Áp Mùa Đông 2022

Nhận quyên góp từ: 25/10/2022 - 31/12/2022


Ngày bắt đầu 25/10/2022
Ngày kết thúc 31/12/2022
Đã đóng góp 1.187.459.000 VNĐ
đạt được
341 nhà tài trợ
Mục tiêu 1.100.000.000 VNĐ