Loading...

Chương trình từ thiện

Từ Thiện 2024

Từ Thiện 2024
3%
Đóng góp : 29.805.393 VNĐ/999.999.999 VNĐ

Từ Thiện 2024

Chi tiết

Ấm Áp Mùa Đông 2023

Ấm Áp Mùa Đông 2023
100%
Đóng góp : 1.608.266.638 VNĐ/1.350.000.000 VNĐ

Nhận quyên góp từ: 25/09/2023 - 01/03/2024

Chi tiết

Ấm Áp Mùa Đông 2022

Ấm Áp Mùa Đông 2022
100%
Đóng góp : 1.187.459.000 VNĐ/1.100.000.000 VNĐ

Nhận quyên góp từ: 25/10/2022 - 31/12/2022

Chi tiết

Ấm Áp Mùa Đông 2021

Ấm Áp Mùa Đông 2021
100%
Đóng góp : 557.267.999 VNĐ/500.000.000 VNĐ

Điểm trường Sa Lông - Xã Sa Lông - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên. Nhận quyên góp từ 28/10/2021 - 31/12/2021. Thời điểm triển khai: 9/1/2022

Chi tiết

Ấm Áp Mùa Đông 2020

Ấm Áp Mùa Đông 2020
76%
Đóng góp : 535.133.990 VNĐ/700.000.000 VNĐ

Điểm Trường bản Huổi Han, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Nhận quyên góp từ
01/12/2020 - 31/12/2020

Chi tiết

Ấm Áp Mùa Đông 2019

Ấm Áp Mùa Đông 2019
100%
Đóng góp : 458.207.094 VNĐ/367.000.000 VNĐ

Điểm Trường Cao Sơn, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Nhận quyên góp từ
Thời gian: 03/12/2019

Chi tiết

Tết ấm áp 2019

Tết ấm áp 2019
100%
Đóng góp : 276.719.000 VNĐ/250.000.000 VNĐ

Tại Viện huyết học - Truyền máu Trung Ương
Nhận quyên góp từ 18/01/2019 - 28/01/2019
Thời điểm triển khai 29/01/2019

Chi tiết

Ấm Áp Mùa Đông 2017

Ấm Áp Mùa Đông 2017
100%
Đóng góp : 296.305.276 VNĐ/288.500.000 VNĐ

Điểm trường tiểu học Huổi Tình - xã Bó Sinh - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La
Nhận quyên góp từ 24/11 /2017- 19/01/2018
Thời điểm triển khai 20/01/2018

Chi tiết

Ấm Áp Mùa Đông 2016

Ấm Áp Mùa Đông 2016
100%
Đóng góp : 197.777.000 VNĐ/135.000.000 VNĐ

Trường tiểu học số 2 xã Khoen On và điểm trường Hua Đán, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nhận quyên góp từ
Thời gian 26/11/2016

Chi tiết

Ấm Áp Mùa Đông 2015

Ấm Áp Mùa Đông 2015
100%
Đóng góp : 180.998.000 VNĐ/160.000.000 VNĐ

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu học Tân Tiến, thôn Bản Pe, xã Yên Lỗ, Bình Gia, Lạng Sơn.
Nhận quyên góp từ
Thời gian: 14/11/2015

Chi tiết

Xuân Về Ấm Áp 2014

Xuân Về Ấm Áp 2014
85%
Đóng góp : 17.015.000 VNĐ/20.000.000 VNĐ

Trường tiểu học Quang Hán, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
Thời gian: 07/02/2014

Chi tiết