Loading...

Khảo sát địa điểm trường

Chia sẻ

Đoàn từ thiện Sân Đình bao gồm các Mod16, Mod01, Mod22 và đại diện cộng đồng là a Bình (Hội trưởng CHMU) đi khảo sát địa điểm