Loading...

Bàn giao điểm trường

Chia sẻ

Ngày 11/01 & 12/01/2020. Đoàn từ thiện bao gồm 30 thành viên trong cộng đồng cùng khởi hành đến điểm trường Cao Sơn để nhận bàn giao công trình