Loading...

Khảo sát địa điểm từ thiện 2020

Chia sẻ

Làm việc cùng ban giám hiệu nhà trường, đại diện chính quyền địa phương, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân tại điểm trường gặp khó khăn.