Loading...

Kêu gọi cộng đồng từ thiện Sân Đình

Chia sẻ

Kêu gọi cộng đồng từ thiện Sân Đình cùng chung tay với chương trình

Mục tiêu 1: Hỗ trợ xây trường học tại Sơn La, cụ thể là điểm trường tại Huổi Han!

Mục tiêu 2: Hỗ trợ kéo điện về điểm trường thực hiện năm 2019 - Cao Sơn - Yên Cường - Bắc Mê - Hà Giang.

Mục tiêu 3: Hỗ trợ đồng bào miền Trung!