Loading...

Tết ấm áp 2019

STT Tổ chức, cá nhân, nick tại Sân Đình Đã đóng góp Ngày đóng góp
Công ty Sân Đình
1/3 tổng số tiền quyên góp được

50.000.000VNĐ

1 Quỹ từ thiện Sân Đình dư năm trước

80.550.000 VNĐ

2 Chắn Hội MU

20.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
3 Hội Chắn Hà Tây

11.500.000 VNĐ

Tiền mặt

26/01/2019
4 A Tấn - Công ty Xây dựng 99 Tp Cần Thơ

10.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
5 thoavn

8.000.000 VNĐ

Tiền mặt

26/01/2019
6 Phi Đội Săn Gà

5.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
7 Chắn Hội Hải Phòng

4.000.000 VNĐ

Tiền mặt

27/01/2019
8 Vợ chú để a lo

4.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
9 bachduong34

4.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
10 Ới Giời Ơi

4.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
11 Huy Nguyen (đấu giá từ thiện)

3.069.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
12 Nguyễn Tiểu Thương

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
13 Chắn Hội Lèo Tôm

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
14 Vuahoisinh

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
15 Yêu và Yêu

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
16 Think different

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

26/01/2019
17 nguyenvandoan123 ak

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
18 Hội Chắn Hải Dương

2.700.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
19 vuabip13 + snowheart + BRT_PTC + vinhnguyen1967

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/01/2019
20 Hội Chắn Bắc Ninh

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
21 Nguyễn Quốc Hưng

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/01/2019
22 fb_traihanamsanhdieu (A Dương)

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/01/2019
23 Tiêu Dao Hội

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
24 Hội Chắn Xứ Thanh

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

26/01/2019
25 vuive12

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

26/01/2019
26 anhcuong8586

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

26/01/2019
27 Sondat

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

27/01/2019
28 apben

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
29 Bùi Việt Thành + Bùi Hồng Thắm

2.000.000 VNĐ

28/01/2019
30 haoh7640

1.500.000 VNĐ

Tiền mặt

29/01/2019
31 Lộc Phong Lan

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
32 chumso

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
33 dinhchip

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
34 Mộc Thối (CHHN) và __dvb__ (Tiêu Dao Hội )

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
35 Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
36 Chắn Hội Hà Nội

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/01/2019
37 Camp Nou

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/01/2019
38 Tào 1

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
39 Chú lamtythoi

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
40 Lưu Ngọc - Phạm Văn Tân (đấu giá từ thiện)

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
41 vipcodon88

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
42 Trần Bon

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
43 10doityphu6

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
44 Bùi Việt Bách

1.000.000 VNĐ

28/01/2019
45 caphedang_H

800.000 VNĐ

Tiền mặt

21/01/2019
46 Hồ Ngọc Hà

800.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
47 Phananhson123456

600.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
48 gatre2005

500.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
49 Khấu Trừ Lương

500.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
50 Trần Hữu Lực

500.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
51 Maithuyanh0205

500.000 VNĐ

Tiền mặt

24/01/2019
52 Nguyễn Mạnh Tuấn (Tuan6874)

500.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
53 bạch hạc tầm dương

500.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
54 Người Hà Nội

500.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
55 quản bạ quê tôi1234

500.000 VNĐ

Tiền mặt

25/01/2019
56 son291984

500.000 VNĐ

Tiền mặt

26/01/2019
57 Yêu Anh Cứ Để Em Lo

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
58 GadaubacTueminh

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/01/2019
59 Newalo

300.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
60 dangbotot

300.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
61 Kim Phú 1972

300.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
62 Doi_la_the_thoi

300.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
63 Ngô Như Ân

300.000 VNĐ

28/01/2019
64 Dân Chùa Dận

200.000 VNĐ

Tiền mặt

21/01/2019
65 TimeKiller

200.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
66 DEMEN 80

200.000 VNĐ

Tiền mặt

22/01/2019
67 thucchilang

200.000 VNĐ

Tiền mặt

23/01/2019
68 Trương Thị Minh Ngọc

200.000 VNĐ

Tiền mặt

24/01/2019
69 habep75

200.000 VNĐ

Tiền mặt

27/01/2019
70 Thế Kiệt

200.000 VNĐ

Tiền mặt

27/01/2019
71 Phạm Việt Phương

200.000 VNĐ

28/01/2019
72 Bùi Thế Vinh

200.000 VNĐ

28/01/2019
73 Phạm Văn Huy

200.000 VNĐ

28/01/2019
74 Phạm Thị Lý

200.000 VNĐ

28/01/2019
75 Ngô Như Xuân Nguyên

200.000 VNĐ

28/01/2019
76 Hà Thanh Tùng

200.000 VNĐ

28/01/2019
77 Trương Hải Bình

200.000 VNĐ

28/01/2019
78 Hà Giang Nam

200.000 VNĐ

28/01/2019
79 Nguyễn Tuấn Vũ

200.000 VNĐ

28/01/2019
80 Nguyễn Xuân Trường

200.000 VNĐ

28/01/2019
81 Lưu Thế Lâm

200.000 VNĐ

28/01/2019
82 Nguyễn Thế Linh

200.000 VNĐ

28/01/2019
83 Nguyễn Đức Giang

200.000 VNĐ

28/01/2019
84 Tô Thị Thúy Vân

200.000 VNĐ

28/01/2019
85 Nguyễn Minh Hiệu

200.000 VNĐ

28/01/2019
86 Vi Lan Phương

200.000 VNĐ

28/01/2019
87 Bùi Bích Ngọc

200.000 VNĐ

28/01/2019
88 Đặng Đình Bình

200.000 VNĐ

30/01/2019
89 Nguyễn Thành Đô

100.000 VNĐ

28/01/2019
90 Quách Quang Tuấn

100.000 VNĐ

28/01/2019
Tổng 89 nhà tài trợ được 276.719.000 VNĐ