Loading...

Ấm Áp Mùa Đông 2019

STT Tổ chức, cá nhân, nick tại Sân Đình Đã đóng góp Ngày đóng góp
Công ty Sân Đình
1/3 tổng số tiền quyên góp được

100.526.983VNĐ

1 Quỹ từ thiện Sân Đình dư năm trước

56.069.000 VNĐ

2 CHMU

37.000.000 VNĐ

23/12/2019
3 CHẮN HỘI LÈO TÔM (UHTT) + (Đánh giao hữu ủng hộ ngày 3/12)

11.100.000 VNĐ

20/12/2019
4 C. Nữ_Sát_Thủ_HP (UHTT) + (Giao hữu UHTT 15/12)

11.000.000 VNĐ

16/12/2019
5 A. Nện điêu luyện (UHTT + Đấu giá ID + Giao hữu UHTT 15/12)

11.000.000 VNĐ

23/12/2019
6 A. Nguyễn Trọng Thuận (Doraemon)

10.000.000 VNĐ

23/12/2019
7 A. Đỗ Xuân Quyết (Mod kỹ thuật cũ tại Sân Đình)

10.000.000 VNĐ

12/12/2019
8 A. Nguyễn Đức Thỏa (Thoavn) + Giao hữu UHTT

10.000.000 VNĐ

15/12/2019
9 A. Thắng Nhài (UHTT + Giao hữu UHTT ngày 20/12)

10.000.000 VNĐ

20/12/2019
10 Công ty cổ phần môi giới Bảo hiểm Nam Á

10.000.000 VNĐ

23/12/2019
11 Hội Chắn Hải Dương (UHTT) + (Giao hữu UHTT ngày 10/12)

9.500.000 VNĐ

23/12/2019
12 Tập thể CBNV công ty Sân Đình + Ohze

9.030.000 VNĐ

24/12/2019
13 A. Nguyễn Thắng (UHTT + Đấu giá ID)

8.000.000 VNĐ

20/12/2019
14 A. Long (duylongkorea) (Đấu giá từ thiện ID)

5.200.000 VNĐ

18/12/2019
15 A. Nguyễn Jack (UHTT + Đấu giá UHTT)

5.000.000 VNĐ

19/12/2019
16 A. Viking9999

5.000.000 VNĐ

05/12/2019
17 A. Người Giấu Tên 03

5.000.000 VNĐ

10/12/2019
18 A. Trần Long (đấu giá Zippo của a Bùi Việt Bách) + (Đấu giá iD)

4.900.000 VNĐ

21/12/2019
19 CHẮN HỘI HÀ NỘI (Đánh giao hữu ủng hộ ngày 3/12)

4.000.000 VNĐ

07/12/2019
20 A. Bùi Thái Hiếu (hdk_ na) (Giao hữu UHTT ngày 13/12)

4.000.000 VNĐ

14/12/2019
21 Chú Nguyễn Tiểu Thương (UHTT) + (Giao hữu 25/12)

4.000.000 VNĐ

26/12/2019
22 A Hoàng (Hoang0973988737) (Giao hữu UHTT 23/12)

4.000.000 VNĐ

23/12/2019
23 Dạ là Em (Giao hữu UHTT 20/12)

4.000.000 VNĐ

25/12/2019
24 Hội Chắn Bắc Ninh (UHTT) + (Giao hữu UHTT ngày 10/12)

3.500.000 VNĐ

24/12/2019
25 A. Hồng Nhan Tri Kỷ (Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng) (Giao hữu UHTT 13/12)

3.500.000 VNĐ

15/12/2019
26 A. Nguyễn Hồng Sơn (Sondat)

3.000.000 VNĐ

06/12/2019
27 lienbeo1192

3.000.000 VNĐ

10/12/2019
28 A. Nguyễn Quốc Hưng (Sk Hipboy) (Giao hữu UHTT 23/12)

3.000.000 VNĐ

24/12/2019
29 A. Lộc Phong Lan (Giao hữu UHTT 23/12)

3.000.000 VNĐ

24/12/2019
30 Thành Nam SĐ

3.000.000 VNĐ

02/01/2020
31 A. chanthuquannhan (đấu giá id)

2.900.000 VNĐ

16/12/2019
32 A. Devil Soul

2.500.000 VNĐ

26/12/2019
33 Người Giấu Tên

2.000.000 VNĐ

05/12/2019
34 CHẮN HỘI HẢI PHÒNG (Đánh giao hữu ủng hộ ngày 3/12)

2.000.000 VNĐ

05/12/2019
35 BQT CHẮN HỘI HẢI PHÒNG

2.000.000 VNĐ

05/12/2019
36 A. Sơn(Trần Sơn_Pro)

2.000.000 VNĐ

09/12/2019
37 A. Lebatkhuat (Giao hữu UHTT 15/12)

2.000.000 VNĐ

16/12/2019
38 A. TXNam

2.000.000 VNĐ

23/12/2019
39 A. Ngọc (GadaubacTueminh) (Giao hữu UHTT 24/12)

2.000.000 VNĐ

25/12/2019
40 Hội Chắn Đất Tổ

1.500.000 VNĐ

06/12/2019
41 A. Quốc Trung (namdinh0022) (Giao hữu UHTT 24/12)

1.500.000 VNĐ

27/12/2019
42 Thành Hoàng Sân Đình 2016 (Ông Giáo Làng Hồ)

1.111.111 VNĐ

11/12/2019
43 A. Tào 1

1.100.000 VNĐ

07/12/2019
44 A. GALAXY_PRO

1.050.000 VNĐ

23/12/2019
45 A. Người Hà Nội

1.000.000 VNĐ

05/12/2019
46 A. Dũng Cuba (Chủ NH 3C - bạn a. Đăng)

1.000.000 VNĐ

16/12/2019
47 A. Ngô Như Ân (Mod07 cũ)

1.000.000 VNĐ

31/12/2019
48 A. Hoangcaloc & C. Hoàng Bích (CHHP)

1.000.000 VNĐ

05/12/2019
49 A. giagia8668

1.000.000 VNĐ

05/12/2019
50 TIÊU DAO HỘI (Đánh giao hữu ủng hộ ngày 3/12)

1.000.000 VNĐ

06/12/2019
51 C. Lam Hoai Thuong

1.000.000 VNĐ

09/12/2019
52 C. Thúy (xinh nhất Sân Đình) (Giao hữu UHTT 13/12)

1.000.000 VNĐ

18/12/2019
53 A. Nhigia80 + Thanh Nguyen HN

1.000.000 VNĐ

09/12/2019
54 A. Vannghi76

1.000.000 VNĐ

09/12/2019
55 Thành Hoàng Sân Đình 2019 (vinhnguyen1967)

1.000.000 VNĐ

11/12/2019
56 Hội Chắn Phố Hiến (Giao hữu UHTT ngày 10/12)

1.000.000 VNĐ

11/12/2019
57 A. Phương Hoàng (Hội Chắn Hà Tây)

1.000.000 VNĐ

16/12/2019
58 A. tranluu78

1.000.000 VNĐ

18/12/2019
59 A. banthukyttvn

1.000.000 VNĐ

19/12/2019
60 A. Mr Friday (UHTT + Đấu giá ID)

1.000.000 VNĐ

20/12/2019
61 A. gia ham vui

1.000.000 VNĐ

21/12/2019
62 A. Hoàng Dược Sư (kèo đấu UHTT 20/12)

1.000.000 VNĐ

23/12/2019
63 Thành Hoàng Sân Đình 2017 (lamtythoi) Giao hữu UHTT ngày 8/12)

1.000.000 VNĐ

23/12/2019
64 C. Hồng Quế 1979

1.000.000 VNĐ

23/12/2019
65 Người giấu tên 06

1.000.000 VNĐ

23/12/2019
66 Nguyễn Thục Chinh

1.000.000 VNĐ

25/12/2019
67 A. Hamsay68 (Giao hữu UHTT)

1.000.000 VNĐ

27/12/2019
68 A. KHO_TIEN18

1.000.000 VNĐ

29/12/2019
69 A. Nguyễn Thế Anh (Mạnh Đức)

800.000 VNĐ

10/12/2019
70 Rượu đòng đòng

800.000 VNĐ

23/12/2019
71 A. Nguyễn Bá Tuấn (kairuou)

600.000 VNĐ

07/12/2019
72 C. Yêu_Anh_Cứ_Để_Em_Lo

500.000 VNĐ

05/12/2019
73 A. Quanguoc1970

500.000 VNĐ

05/12/2019
74 A. gatre2005

500.000 VNĐ

05/12/2019
75 A. Tung87

500.000 VNĐ

05/12/2019
76 A. Vutram (bạn a. Đăng)

500.000 VNĐ

16/12/2019
77 C. caphedang_H

500.000 VNĐ

05/12/2019
78 A. Mộc Thối

500.000 VNĐ

05/12/2019
79 A. Mộc Thơm

500.000 VNĐ

05/12/2019
80 A. Đỗ Việt Thắng (bạn a Đăng)

500.000 VNĐ

04/12/2019
81 C. Hoàng Hồng Yến (bạn a Đăng)

500.000 VNĐ

04/12/2019
82 Dungkute24

500.000 VNĐ

04/12/2019
83 A. Tô Vũ Dân

500.000 VNĐ

05/12/2019
84 C. Maithuyanh0205

500.000 VNĐ

05/12/2019
85 A. Chậu Mật Ong

500.000 VNĐ

05/12/2019
86 Người Giấu Tên 02 (bạn Mod13)

500.000 VNĐ

05/12/2019
87 C. Hương909

500.000 VNĐ

05/12/2019
88 hanam283

500.000 VNĐ

05/12/2019
89 A. Giang Nguyễn (mod11)

500.000 VNĐ

05/12/2019
90 A. Minh Phương Nguyễn

500.000 VNĐ

05/12/2019
91 A. Lê Tùng (bạn Nguyên - mod22)

500.000 VNĐ

05/12/2019
92 A. vothuongb3

500.000 VNĐ

05/12/2019
93 A. Điệp Già

500.000 VNĐ

06/12/2019
94 A. Lực (chanhocvbt)

500.000 VNĐ

06/12/2019
95 C. Vy (Sauuruou)

500.000 VNĐ

10/12/2019
96 A. Nguyễn Đức Hải (_Tàn Chi Lệnh_)

500.000 VNĐ

07/12/2019
97 Nguyễn Quang Tuấn (danlangha09)

500.000 VNĐ

09/12/2019
98 A. Hiệp Khách Hành (thanhchan3861)

500.000 VNĐ

09/12/2019
99 A. Hoàng Thế Trung(laquanhi)

500.000 VNĐ

09/12/2019
100 A. Hoàng Văn Quang (Trái Tim Tuyết)

500.000 VNĐ

10/12/2019
101 Thành Hoàng Sân Đình 2018 (Choicctt60)

500.000 VNĐ

11/12/2019
102 Phi Đội Săn Gà

500.000 VNĐ

11/12/2019
103 C. Thủy (gà zà_157)

500.000 VNĐ

12/12/2019
104 A. Bùi Thế Vinh

500.000 VNĐ

13/12/2019
105 A. Nguyễn Tiến (kiếp đỏ đen hp)

500.000 VNĐ

13/12/2019
106 A. Trọng Đạt

500.000 VNĐ

16/12/2019
107 C. Nguyễn Thị Thu Hiền (Hội Chắn Hà Tây)

500.000 VNĐ

16/12/2019
108 A. Hùng (bạn a. Hoàng phương) (Hội Chắn Hà Tây)

500.000 VNĐ

16/12/2019
109 A. Tượng Kỳ Toàn Phong

500.000 VNĐ

16/12/2019
110 A. Canon LBP3300

500.000 VNĐ

18/12/2019
111 A. Bogiavnbg

500.000 VNĐ

21/12/2019
112 A. Ve_mùa_đông

500.000 VNĐ

23/12/2019
113 C. THÚY _ HẰNG

500.000 VNĐ

23/12/2019
114 A. Tienhung78

500.000 VNĐ

23/12/2019
115 A. bach_thu_leo_8do

500.000 VNĐ

09/01/2020
116 A. Nguyen Hai Thong (Anh32)

500.000 VNĐ

24/12/2019
117 A. Trường (caudoi1977)

500.000 VNĐ

25/12/2019
118 Chú Denui_012

500.000 VNĐ

25/12/2019
119 A. Nguyen Van Binh (binhmec)

500.000 VNĐ

27/12/2019
120 A. TỬU ĐẾ

400.000 VNĐ

07/12/2019
121 C. Thủy (Chủ NH bún cá Hương Thủy - 42 Hàng Đậu)

300.000 VNĐ

04/12/2019
122 A. Đỗ Nhật Minh (bạn a Đăng)

300.000 VNĐ

04/12/2019
123 A. nguyen904

300.000 VNĐ

05/12/2019
124 A. TonQuyenHPQN

300.000 VNĐ

05/12/2019
125 A. Vũ Văn Mạnh (doi_la_the_thoi)

300.000 VNĐ

09/12/2019
126 A. Cuong van Nguyen (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
127 A. Xuan Nguyen (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
128 A. Trai Nguyenbac (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
129 A. Hoàng Thăng (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
130 A. Nguyễn Cửu (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
131 A. Lê Lượng (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
132 A. Nguyễn Đức Hoan (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
133 A. Phát Tiến (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
134 A. Quan Nguyen (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
135 A. Phúc Cá Kiếm (Hội Chắn Hà Tây)

300.000 VNĐ

16/12/2019
136 A. Hà_Hồ

300.000 VNĐ

19/12/2019
137 A. Tientkv

300.000 VNĐ

21/12/2019
138 A. Thắng (_Người Hà Nội_)

300.000 VNĐ

23/12/2019
139 A. Tuấn Bùi (vanmanh18)

300.000 VNĐ

24/12/2019
140 A. Bashkai

300.000 VNĐ

25/12/2019
141 A. Quang (Đức Quang 76)

300.000 VNĐ

25/12/2019
142 C. Cúc Nguyễn (Sân Đình)

200.000 VNĐ

05/12/2019
143 A. Timehunter

200.000 VNĐ

05/12/2019
144 Long Haj 2013

200.000 VNĐ

06/12/2019
145 A. ___dvb___

200.000 VNĐ

10/12/2019
146 A. Nguyễn Sỹ Trung (ĐìnhGừng)

200.000 VNĐ

11/12/2019
147 A. Son Van (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
148 A. Xứ Đoài Quê Tôi (Hội Chắn Hà Tây

200.000 VNĐ

16/12/2019
149 C. Thủy Triều Đỏ (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
150 A. Nho Doan Van (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
151 A. Ol Wen (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
152 A. Nguyễn Văn Linh (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
153 A. Đạo Mỏ Lết (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
154 A. Phùng Quốc Minh (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
155 A. Hoàng Tuấn (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
156 A. Tiến Dũng (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
157 A. Yeu Thương Xóm Đình (Hội Chắn Hà Tây)

200.000 VNĐ

16/12/2019
158 A. Người Giấu Tên 04

200.000 VNĐ

17/12/2019
159 A Cường (pmplove2001)

200.000 VNĐ

18/12/2019
160 A Thành (thànhhnclub)

200.000 VNĐ

18/12/2019
161 A Hưởng (ĐTH Đời Phiêu Bạt)

200.000 VNĐ

18/12/2019
162 C. Hoa Đỗ 259

200.000 VNĐ

23/12/2019
163 A. Hùng Tur Borg

200.000 VNĐ

25/12/2019
164 A. Đàm quang trung (QUANG TRUNG 82)

200.000 VNĐ

30/12/2019
165 A. Cù Hạnh Tâm (Cu u di)

100.000 VNĐ

15/12/2019
166 HTTT1K6

100.000 VNĐ

17/12/2019
167 Nguyễn Thị Lan Phương

100.000 VNĐ

23/12/2019
168 A. Habep75

100.000 VNĐ

23/12/2019
169 Người giấu tên 05

100.000 VNĐ

23/12/2019
170 C. Thúy ( Truong Moon)

100.000 VNĐ

29/12/2019
171 Tổ tôm

50.000 VNĐ

05/12/2019
172 Ga_con_ham_choi

50.000 VNĐ

17/12/2019
173 A. Nguyễn Hữu Kiên

20.000 VNĐ

23/12/2019
174 A. Lopking (CHHN - tài trợ vật tư Sơn cho công trình) - 20.000.000 đ

0 VNĐ

17/12/2019
Tổng 173 nhà tài trợ được 458.207.094 VNĐ