Loading...

Ấm Áp Mùa Đông 2020

STT Tổ chức, cá nhân, nick tại Sân Đình Đã đóng góp Ngày đóng góp
Công ty Sân Đình
1/3 tổng số tiền quyên góp được

111.128.886VNĐ

1 Quỹ từ thiện Sân Đình dư năm trước

90.585.104 VNĐ

2 Chắn Hội MU và những người bạn

40.000.000 VNĐ

22/12/2020
3 Công ty Gamee

40.000.000 VNĐ

28/12/2020
4 Hội Chắn Ninh Bình

12.900.000 VNĐ

21/12/2020
5 Hội Chắn Hải Dương

12.400.000 VNĐ

21/12/2020
6 A. Nguyễn Đức Thỏa (@thoavn)

10.000.000 VNĐ

07/12/2020
7 Chắn Hội Hải Phòng

9.100.000 VNĐ

21/12/2020
8 Anh. Nguyễn Trọng Thuận(@Doraemon)

8.800.000 VNĐ

26/12/2020
9 Chắn Hội Lèo Tôm

8.600.000 VNĐ

26/12/2020
10 Hội Chắn Hà Tây

8.100.000 VNĐ

02/12/2020
11 A. Thắng Nhài

7.500.000 VNĐ

28/12/2020
12 Gia đình Khánh An & Khánh Hưng

7.000.000 VNĐ

19/01/2021
13 A. SK Hipboy

6.500.000 VNĐ

28/12/2020
14 C. Mỵ Nương 86

6.000.000 VNĐ

06/01/2021
15 Tập thể CNCNV Sân Đình

5.740.000 VNĐ

30/12/2020
16 A. Nện Điêu Luyện

5.000.000 VNĐ

21/12/2020
17 A. Zizizazi

5.000.000 VNĐ

21/12/2020
18 C. _Mafia_

5.000.000 VNĐ

02/01/2021
19 Bạn a Thành (Sân Đình)

5.000.000 VNĐ

05/02/2021
20 Hội Quán 68

5.000.000 VNĐ

01/12/2020
21 A. @Thắng Nhài

4.000.000 VNĐ

05/12/2020
22 Tiêu Dao Hội

4.000.000 VNĐ

24/12/2020
23 A. Bình (hailam2009) - Đấu giá Bình hoa sen

3.500.000 VNĐ

07/01/2021
24 Chắn Hội Hà Nội

3.000.000 VNĐ

04/12/2020
25 A. @HàNộiMùaThuVàng

3.000.000 VNĐ

05/12/2020
26 A. apben

3.000.000 VNĐ

07/01/2021
27 A. Hoàng Văn Thức - Tổng cục môi trường

3.000.000 VNĐ

15/01/2021
28 A. Lã Cường

2.500.000 VNĐ

17/12/2020
29 A. @HER0hp

2.000.000 VNĐ

05/12/2020
30 A. Trần Sơn_Pro

2.000.000 VNĐ

14/12/2020
31 A. H99999

2.000.000 VNĐ

14/12/2020
32 A. sptungsontay123

2.000.000 VNĐ

16/12/2020
33 A Thắng (Bộ Tài Nguyên Môi Trường)

2.000.000 VNĐ

18/12/2020
34 A Tuấn (Bộ Tài Nguyên Môi Trường)

2.000.000 VNĐ

18/12/2020
35 Hội Chắn Đất Tổ

2.000.000 VNĐ

21/12/2020
36 A. tuan290914

2.000.000 VNĐ

28/12/2020
37 Tập thể Phi Đội Săn Gà

2.000.000 VNĐ

01/01/2021
38 A. vuive12

2.000.000 VNĐ

02/01/2021
39 A. @Sondat (Hội trưởng Chắn Hội Hà Nội)

2.000.000 VNĐ

03/12/2020
40 A. @Cerberustp

2.000.000 VNĐ

04/12/2020
41 Quầy từ thiện Sân Đình (khu trò chơi)

1.930.000 VNĐ

30/12/2020
42 Quầy từ thiện Sân Đình 2 (hòm từ thiện)

1.800.000 VNĐ

30/12/2020
43 Hội Chắn Bắc Ninh

1.700.000 VNĐ

10/12/2020
44 A. @QUÊ TỚ THÁI BÌNH

1.500.000 VNĐ

07/12/2020
45 C. @Ốc Chậm Chạp

1.500.000 VNĐ

11/12/2020
46 A. Tào 1 (Chắn Hội Hà Nội)

1.200.000 VNĐ

02/12/2020
47 A. @Lộc Phong Lan (Tiêu Dao Hội)

1.000.000 VNĐ

04/12/2020
48 A. Dũng Cuba (Chủ quán bia 3C - bạn a Đăng)

1.000.000 VNĐ

08/12/2020
49 C. @Nguyễn Thị Kim Chi (bạn a Cường - Nick 75)

1.000.000 VNĐ

08/12/2020
50 A. @cuong8689

1.000.000 VNĐ

10/12/2020
51 A. @Mộc Thơm + @Mộc Thối

1.000.000 VNĐ

11/12/2020
52 Bô lão @lamtythoi

1.000.000 VNĐ

11/12/2020
53 A. manhson1975

1.000.000 VNĐ

11/12/2020
54 A. @vannghi76

1.000.000 VNĐ

13/12/2020
55 A. @BáchBéBỏng

1.000.000 VNĐ

13/12/2020
56 A. nguyenhoangchien

1.000.000 VNĐ

14/12/2020
57 A. ___Ly___

1.000.000 VNĐ

14/12/2020
58 A. debeotrubeo

1.000.000 VNĐ

16/12/2020
59 A. Chinh Cá Cảnh

1.000.000 VNĐ

16/12/2020
60 A. Hiền (Bộ Tài Nguyên Môi Trường)

1.000.000 VNĐ

21/12/2020
61 A. Nimitztp

1.000.000 VNĐ

21/12/2020
62 A. Fighterpt

1.000.000 VNĐ

23/12/2020
63 A. Lê Hữu Đức

1.000.000 VNĐ

26/12/2020
64 Fightp

1.000.000 VNĐ

05/01/2021
65 A. Nguyễn Xuân Lợi (Người Hà Nội)

1.000.000 VNĐ

02/12/2020
66 A. Nguyễn Mạnh Tuấn (Tuan 1974 - PDSG)

1.000.000 VNĐ

02/12/2020
67 Chú Nguyễn Tiểu Thương

1.000.000 VNĐ

02/12/2020
68 A. HoangHue818 (Chắn Hội Hà Nội)

1.000.000 VNĐ

04/01/2021
69 A. Nguyễn Jack

1.000.000 VNĐ

03/12/2020
70 Chắn Hội Hải Phòng (Đánh giao hữu ủng hộ ngày 3/12)

1.000.000 VNĐ

06/12/2020
71 A. @AE Tây Bắc

1.000.000 VNĐ

03/12/2020
72 A. @kiếp đỏ đen hp

700.000 VNĐ

08/12/2020
73 A. tam76

600.000 VNĐ

11/12/2020
74 A. @Ông Già Ngồi Câu Cá

500.000 VNĐ

04/12/2020
75 A. @Chiêu Liệt Đế

500.000 VNĐ

04/12/2020
76 A. @Quanxalo

500.000 VNĐ

06/12/2020
77 A. @Nguyen Duy Dien

500.000 VNĐ

06/12/2020
78 A. @_Phúc Lộc_

500.000 VNĐ

06/12/2020
79 A. @mganga

500.000 VNĐ

07/12/2020
80 A. @phạm hương trà

500.000 VNĐ

07/12/2020
81 C. Thủy (Chủ NH bún cá Hương Thủy - 42 Hàng Đậu)

500.000 VNĐ

08/12/2020
82 A. Đào Phi Hùng (bạn a Đăng) @Vutram

500.000 VNĐ

08/12/2020
83 C. Hoàng Hồng Yến (bạn a Đăng)

500.000 VNĐ

08/12/2020
84 A. Đỗ Nhật Minh (bạn a Đăng)

500.000 VNĐ

08/12/2020
85 C. Lý Phương Lan (bạn a Đăng)

500.000 VNĐ

08/12/2020
86 C. Nguyễn Thúy Bình (bạn a Đăng)

500.000 VNĐ

08/12/2020
87 Chị Nguyễn Thanh Tú (bạn a Đăng)

500.000 VNĐ

08/12/2020
88 A. @_Chim Sẻ Đi Nắng_

500.000 VNĐ

08/12/2020
89 A. @Vôi Kép

500.000 VNĐ

08/12/2020
90 A. Nguyễn Phi Long (bạn a Đăng)

500.000 VNĐ

09/12/2020
91 Bô lão @choicctt60

500.000 VNĐ

10/12/2020
92 A. @Tàn Chi Lệnh

500.000 VNĐ

11/12/2020
93 A. lê lập 89

500.000 VNĐ

11/12/2020
94 C. Em Cứ Thế Đấy

500.000 VNĐ

11/12/2020
95 A. boychanh92

500.000 VNĐ

11/12/2020
96 A. @Huy Tanhat

500.000 VNĐ

11/12/2020
97 A. GÁI PHỐ CỔ

500.000 VNĐ

14/12/2020
98 A. hoanglangtu2804

500.000 VNĐ

14/12/2020
99 A. cayxoan

500.000 VNĐ

14/12/2020
100 A. haiphongpro2015

500.000 VNĐ

14/12/2020
101 A. Manh son1975

500.000 VNĐ

14/12/2020
102 A. thengkuoi1

500.000 VNĐ

14/12/2020
103 A. phương phát tài

500.000 VNĐ

14/12/2020
104 A. minhva123

500.000 VNĐ

14/12/2020
105 A. Kienly999

500.000 VNĐ

14/12/2020
106 A. Cuong8689

500.000 VNĐ

14/12/2020
107 A. Chanhocvbt

500.000 VNĐ

14/12/2020
108 A. Phutrinh

500.000 VNĐ

14/12/2020
109 A. TuBaiZen

500.000 VNĐ

14/12/2020
110 A. Hạc Đại Phú

500.000 VNĐ

16/12/2020
111 A. tamdohaile

500.000 VNĐ

16/12/2020
112 A. Mười_Hai

500.000 VNĐ

16/12/2020
113 A. XỨ_NGHỆ

500.000 VNĐ

16/12/2020
114 A. điếu cày 2511

500.000 VNĐ

26/12/2020
115 A Huy (Bộ Tài Nguyên Môi Trường)

500.000 VNĐ

18/12/2020
116 A Tốn (Bộ Tài Nguyên Môi Trường)

500.000 VNĐ

18/12/2020
117 A. Nhất Cận

500.000 VNĐ

21/12/2020
118 A. Phong 1988

500.000 VNĐ

21/12/2020
119 A. Khanhlan1985

500.000 VNĐ

22/12/2020
120 A. tatathuha

500.000 VNĐ

30/12/2020
121 A. Sợ Rắn 1987

500.000 VNĐ

01/01/2021
122 A. Tặc Tử

500.000 VNĐ

01/01/2021
123 A. Tran Tuan Vinaconex

500.000 VNĐ

08/01/2021
124 A. Trần Hồng Điệp (Điệp Già)

500.000 VNĐ

02/12/2020
125 A. Trần Anh Tuấn (jegia_12)

500.000 VNĐ

02/12/2020
126 A. The End 88

500.000 VNĐ

02/12/2020
127 A. Vothuongb3

500.000 VNĐ

02/12/2020
128 C. maithuyanh02051

500.000 VNĐ

02/12/2020
129 C. Yêu_Anh_Cứ_Để_Em_Lo

500.000 VNĐ

02/12/2020
130 A. @Phong 1988

500.000 VNĐ

03/12/2020
131 A. @888110

500.000 VNĐ

03/12/2020
132 A. @Trung Le

300.000 VNĐ

04/12/2020
133 A. @Minh_Hoang_Pham

300.000 VNĐ

04/12/2020
134 A. @vancu77

300.000 VNĐ

04/12/2020
135 Bô lão @vinhnguyen1967

300.000 VNĐ

05/12/2020
136 C. @caphedang_H

300.000 VNĐ

06/12/2020
137 A. @__Người Hà Nội__

300.000 VNĐ

08/12/2020
138 A. @Đàn_Hà Nam

300.000 VNĐ

11/12/2020
139 A. Sợ rắn1987

300.000 VNĐ

05/01/2021
140 A. kuny01990

300.000 VNĐ

14/12/2020
141 C. Tuyền (bạn a TrườngNX)

300.000 VNĐ

24/12/2020
142 C. Cúc Nguyễn (Vợ a Trường NX)

300.000 VNĐ

17/12/2020
143 A. Phạm Văn Tình

300.000 VNĐ

19/12/2020
144 A. TỬU ĐẾ (TDH)

300.000 VNĐ

19/12/2020
145 A. Bùi Bình Quyền

300.000 VNĐ

21/12/2020
146 A. Đời Phiêu Bạt

300.000 VNĐ

28/12/2020
147 A. cafedabg_ct

300.000 VNĐ

30/12/2020
148 Tú Khiếu

300.000 VNĐ

05/01/2021
149 A. Lê Xuân Đôn

300.000 VNĐ

25/01/2021
150 A. Vũ Văn Mạnh (doi_la_the_thoi)

300.000 VNĐ

01/12/2020
151 A. @vuabip13 (Chắn Hội Hà Nội)

300.000 VNĐ

03/12/2020
152 C. @dungkute24

300.000 VNĐ

03/12/2020
153 A. @Gấu Đầu Bạc

200.000 VNĐ

06/12/2020
154 A. chắn Ka18

200.000 VNĐ

14/12/2020
155 A. timekiller

200.000 VNĐ

21/12/2020
156 HP_KHI BEN EM

200.000 VNĐ

05/01/2021
157 C. @Hải Yến HP

200.000 VNĐ

08/12/2020
158 C. @DẾ MÈN 80

100.000 VNĐ

04/12/2020
159 C. @Em Cứ Thế Đấy

100.000 VNĐ

04/12/2020
160 C. @Nguyễn Ngọc Thư

100.000 VNĐ

04/12/2020
161 A. @Lolotica__NÓNG__

100.000 VNĐ

04/12/2020
162 Người Vô Danh 01

100.000 VNĐ

05/12/2020
163 A. @Bà Vy Vlog

100.000 VNĐ

06/12/2020
164 C. @linh Trang

100.000 VNĐ

06/12/2020
165 C. @Thúy Hường

100.000 VNĐ

06/12/2020
166 A. @Trần Đức Nghĩa

100.000 VNĐ

06/12/2020
167 C. @LienPhuong

100.000 VNĐ

06/12/2020
168 A. @Nguyen Tuan

100.000 VNĐ

06/12/2020
169 A. @maithuy

100.000 VNĐ

06/12/2020
170 A. @manh phat No1

100.000 VNĐ

06/12/2020
171 C. @Hien Sang Nguyen

100.000 VNĐ

07/12/2020
172 A. Phạm Hướng

100.000 VNĐ

08/12/2020
173 A. Phuc phung

100.000 VNĐ

11/12/2020
174 A. Vương Gia Bin

100.000 VNĐ

17/12/2020
175 A Trung (bạn a Trường NX)

100.000 VNĐ

17/12/2020
176 A. nhaihy2019

100.000 VNĐ

01/01/2021
177 Tiền86_design

100.000 VNĐ

05/01/2021
178 A. Hư Trúc Tử

100.000 VNĐ

02/12/2020
179 A. @dachem123

100.000 VNĐ

03/12/2020
180 A. @chanvuongvtcl01 (Hội Chắn Hải Dương)

100.000 VNĐ

03/12/2020
181 A. @Tiên Tửu

100.000 VNĐ

03/12/2020
182 A. @Đốt Điêu Luyện

100.000 VNĐ

03/12/2020
183 A. @XXXCRAZYXXX (Chắn Hội Lèo Tôm)

100.000 VNĐ

03/12/2020
184 A. @Mộc Thối

100.000 VNĐ

03/12/2020
185 A. @Uống Không Say 1

100.000 VNĐ

03/12/2020
186 A. @nick75

100.000 VNĐ

03/12/2020
187 A. @___Mộc___

100.000 VNĐ

03/12/2020
188 A. @Tình cũ 105

100.000 VNĐ

03/12/2020
189 A. @Ngũ Độc LamYY

100.000 VNĐ

03/12/2020
190 A. @sợ vợ_mới chơi_X_X

100.000 VNĐ

03/12/2020
191 A. @NguyenKhuyen

100.000 VNĐ

04/12/2020
192 A. @quangdiep198657

100.000 VNĐ

04/12/2020
193 A. Wayne Rooney

50.000 VNĐ

24/12/2020
194 C. Ốc Chậm Chạp

0 VNĐ

Ủng hộ Sơn cho toàn bộ công trình tại Huổi Han (trị giá 20.000.000đ)

25/01/2021
195 Công ty TNHH Hương Việt Sinh

0 VNĐ

Trao tặng thiết bị bàn ghế trị giá 10.000.000 đồng.

25/01/2021
196 Công ty Cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á, Công ty Interger, Công ty Việt Thành

0 VNĐ

Trao tặng hạng mục khu vệ sinh và công trình cấp nước cho nhà trường.

25/01/2021
197 Công ty Sân Đình

0 VNĐ

Trao tặng hạng mục Giếng cấp nước sinh hoạt trị giá 15.000.000 đồng.

20/10/2021
Tổng 196 nhà tài trợ được 535.133.990 VNĐ