Loading...

Ấm Áp Mùa Đông 2021

STT Hình ảnh Họ và tên Đã đóng góp Ngày đóng góp
1 Chắn hội MU & những người bạn

48.530.000 VNĐ

20/11/2021
2 Công ty Cổ phần Gamee

20.000.000 VNĐ

25/11/2021
3 Gia đình A/C Ngô Thế Anh, Nguyễn Thu Thủy

20.000.000 VNĐ

27/11/2021
4 Hạc Đại Phú

10.000.000 VNĐ

22/11/2021
5 Thành Nam SĐ

9.600.000 VNĐ

14/11/2021
6 Tiêu Dao Hội

7.000.000 VNĐ

24/11/2021
7 Hội Chắn Hà Tây

6.000.000 VNĐ

16/11/2021
8 Nguyễn Jack

5.000.000 VNĐ

01/11/2021
9 Loan xinhh

5.000.000 VNĐ

01/11/2021
10 Doaremon

5.000.000 VNĐ

02/11/2021
11 minhkhang88

5.000.000 VNĐ

18/11/2021
12 Hội Chắn Tây Bắc

4.500.000 VNĐ

12/11/2021
13 Hội chắn Ninh Bình

4.400.000 VNĐ

27/11/2021
14 Hội Chắn Bắc Ninh

4.300.000 VNĐ

22/11/2021
15 Hội Quán 68

4.000.000 VNĐ

09/11/2021
16 Chắn Hội Hà Nội

4.000.000 VNĐ

07/11/2021
17 Thanos 34

4.000.000 VNĐ

24/11/2021
18 Hồng Quế 1979

3.000.000 VNĐ

01/11/2021
19 Bạn a Giáp (Bộ TNMT)

3.000.000 VNĐ

03/11/2021
20 Chắn hội Hải Phòng

3.000.000 VNĐ

06/11/2021
21 A. Nguyễn Việt Thắng (Bộ TNMT)

3.000.000 VNĐ

09/11/2021
22 sontctl

3.000.000 VNĐ

15/11/2021
23 Ngày_ Hôm_ Qua

2.000.000 VNĐ

08/11/2021
24 Lộc Phong Lan

2.000.000 VNĐ

01/11/2021
25 Lê Ngọc Trung

2.000.000 VNĐ

04/11/2021
26 A. Trần Anh Tuấn (Bộ TNMT)

2.000.000 VNĐ

09/11/2021
27 Hoàng hữu 2983

2.000.000 VNĐ

23/11/2021
28 CBNCV Công ty Sơn Tùng Auto

1.650.000 VNĐ

10/11/2021
29 Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng

1.500.000 VNĐ

04/11/2021
30 Chắn Hội Lèo Tôm

1.500.000 VNĐ

07/11/2021
31 Bèohoadâu

1.500.000 VNĐ

10/11/2021
32 lvtrangptc

1.348.000 VNĐ

08/11/2021
33 Thiên Hạ

1.200.000 VNĐ

04/11/2021
34 jonathan wick

1.200.000 VNĐ

17/11/2021
35 Tào 1

1.111.000 VNĐ

01/11/2021
36 BáchBéBỏng

1.025.000 VNĐ

01/11/2021
37 Người Hà Nội

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
38 Nguyễn Tiểu Thương

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
39 A. Hung Zim & C. Nguyễn Ngọc Thư

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
40 C. Trần Hương (VIB)

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
41 open lock

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
42 Pham Duy Hien

1.000.000 VNĐ

02/11/2021
43 AFICIO7502

1.000.000 VNĐ

02/11/2021
44 Ống Nhựa Miền Bắc

1.000.000 VNĐ

02/11/2021
45 Tượng Kỳ Toàn Phong

1.000.000 VNĐ

02/11/2021
46 Phạm Hữu Tốn (Bộ TNMT)

1.000.000 VNĐ

03/11/2021
47 binhmec

1.000.000 VNĐ

05/11/2021
48 A Hoàng, C Bích (CHHP)

1.000.000 VNĐ

06/11/2021
49 kiennhnn

1.000.000 VNĐ

07/11/2021
50 gatre2005

1.000.000 VNĐ

07/11/2021
51 xinh nhất Sân Đình

1.000.000 VNĐ

07/11/2021
52 Trần Sơn_Pro

1.000.000 VNĐ

07/11/2021
53 Chậu Mật Ong

1.000.000 VNĐ

08/11/2021
54 a. Lê Đức Huy

1.000.000 VNĐ

10/11/2021
55 Linh Alex

1.000.000 VNĐ

11/11/2021
56 minhtun2011

1.000.000 VNĐ

15/11/2021
57 Tuan 1974

1.000.000 VNĐ

15/11/2021
58 vidusenpai

1.000.000 VNĐ

22/11/2021
59 Thắng Nhài

1.000.000 VNĐ

24/11/2021
60 Trọng Đạt

1.000.000 VNĐ

27/11/2021
61 Cuong Manh Cuong

800.000 VNĐ

15/11/2021
62 TT Bắc Ninh 01

600.000 VNĐ

02/11/2021
63 nguyen8792

500.000 VNĐ

01/11/2021
64 caphedang_H

500.000 VNĐ

01/11/2021
65 cuoigia1234

500.000 VNĐ

01/11/2021
66 vancu77

500.000 VNĐ

01/11/2021
67 Maihuyen05

500.000 VNĐ

01/11/2021
68 Yêu_Anh_Cứ_Để_Em_Lo

500.000 VNĐ

01/11/2021
69 Thành Côn 1991

500.000 VNĐ

02/11/2021
70 lưu tuấn nghia12

500.000 VNĐ

04/11/2021
71 chanhocvbt

500.000 VNĐ

04/11/2021
72 TuBaiZen

500.000 VNĐ

05/11/2021
73 Kẻ chợ

500.000 VNĐ

06/11/2021
74 pham van tinh

500.000 VNĐ

06/11/2021
75 Trần Văn Trưởng

500.000 VNĐ

07/11/2021
76 Mr.Tang

500.000 VNĐ

07/11/2021
77 phạm hương trà

500.000 VNĐ

07/11/2021
78 lê tuấn hd1988

500.000 VNĐ

07/11/2021
79 Tô Thuý Vân (mod23)

500.000 VNĐ

08/11/2021
80 minhva123

500.000 VNĐ

08/11/2021
81 maithuyanh0205

500.000 VNĐ

09/11/2021
82 A. Tuấn Bộ TNMT (Bộ TNMT)

500.000 VNĐ

09/11/2021
83 Phong 1988

500.000 VNĐ

09/11/2021
84 Nguyễn Văn Thoại

500.000 VNĐ

10/11/2021
85 choicctt60

500.000 VNĐ

12/11/2021
86 cuong8689

500.000 VNĐ

14/11/2021
87 tàisửuj

500.000 VNĐ

14/11/2021
88 Đan Nhi

500.000 VNĐ

17/11/2021
89 MạnhSơn 1975

500.000 VNĐ

17/11/2021
90 Mộc Thối

500.000 VNĐ

17/11/2021
91 Ngũ Độc Lam YY

500.000 VNĐ

19/11/2021
92 33A HT

500.000 VNĐ

22/11/2021
93 TongsuToTom

500.000 VNĐ

22/11/2021
94 Nam Phương Singer

500.000 VNĐ

28/11/2021
95 sansan6688

300.000 VNĐ

01/11/2021
96 Mộc Sơn Trà

300.000 VNĐ

01/11/2021
97 Tổ Văn Tôm

300.000 VNĐ

01/11/2021
98 Tô Đạo Cường

300.000 VNĐ

01/11/2021
99 Tuyên Ngkèo

300.000 VNĐ

04/11/2021
100 hoangtucuagio8x

300.000 VNĐ

07/11/2021
101 ID 334866

300.000 VNĐ

08/11/2021
102 Ngô Khánh Huấn

300.000 VNĐ

08/11/2021
103 hienphuong1987

300.000 VNĐ

09/11/2021
104 Minh Khang và Minh Đức

300.000 VNĐ

10/11/2021
105 Kim Phú 1972

300.000 VNĐ

10/11/2021
106 Dương Nguyệt Hằng

300.000 VNĐ

10/11/2021
107 Hải Yến HP

300.000 VNĐ

12/11/2021
108 Gái Xứ Thanh

300.000 VNĐ

15/11/2021
109 MONKEM

300.000 VNĐ

19/11/2021
110 doi_la_the_thoi

200.000 VNĐ

01/11/2021
111 Đoàn Trọng HT

200.000 VNĐ

01/11/2021
112 Thiên bố già

200.000 VNĐ

01/11/2021
113 dangcanhnhung

200.000 VNĐ

01/11/2021
114 minhgara9

200.000 VNĐ

01/11/2021
115 Văn Phạm 18

200.000 VNĐ

02/11/2021
116 Tuấn Âu

200.000 VNĐ

02/11/2021
117 vothuong47a

200.000 VNĐ

02/11/2021
118 Đường Thiên Tiếu

200.000 VNĐ

07/11/2021
119 Tiamo Huy

200.000 VNĐ

10/11/2021
120 Timekiller

200.000 VNĐ

11/11/2021
121 tovanhuy

200.000 VNĐ

13/11/2021
122 hta0001h

200.000 VNĐ

17/11/2021
123 giahuy099

200.000 VNĐ

23/11/2021
124 minhkhang191218

200.000 VNĐ

24/11/2021
125 I Love My Famjly

200.000 VNĐ

28/11/2021
126 rong den77

179.000 VNĐ

01/11/2021
127 Thần Tài 61

179.000 VNĐ

08/11/2021
128 thiên khai địa ù

100.000 VNĐ

01/11/2021
129 caothuchanhaiphonghp

100.000 VNĐ

01/11/2021
130 hoahongpccc114

100.000 VNĐ

02/11/2021
131 songkieu

100.000 VNĐ

03/11/2021
132 tuyan41

100.000 VNĐ

03/11/2021
133 phagiatritu

100.000 VNĐ

05/11/2021
134 noibuoncuariengtoi8

100.000 VNĐ

05/11/2021
135 Hoàng Quốc Trình

100.000 VNĐ

07/11/2021
136 Vu Dinh Long

100.000 VNĐ

10/11/2021
137 Vuong gia Bin

100.000 VNĐ

14/11/2021
138 hoado259

100.000 VNĐ

17/11/2021
139 trung3435

100.000 VNĐ

27/11/2021
140 boy hà nội8x

60.000 VNĐ

19/11/2021
141 _RUBY_

50.000 VNĐ

02/11/2021
142 Hà Đình Trọng

50.000 VNĐ

03/11/2021
143 ngocanhdz44

50.000 VNĐ

05/11/2021
144 Toyota 1111

50.000 VNĐ

11/11/2021
145 tam76

50.000 VNĐ

14/11/2021
146 phu_hd90

50.000 VNĐ

17/11/2021
147 0904380805

50.000 VNĐ

21/11/2021
148 Chiến Bường

50.000 VNĐ

28/11/2021
149 Mod01

45.000 VNĐ

05/11/2021
150 huongta

45.000 VNĐ

09/11/2021
151 Đất Nền BìnhDương

45.000 VNĐ

12/11/2021
152 Mod22

40.000 VNĐ

21/11/2021
153 Cả Thèm Chóng Chán

30.000 VNĐ

01/11/2021
154 nguyenson1131

30.000 VNĐ

09/11/2021
155 Hòa Tiền Tỷ

25.000 VNĐ

03/11/2021
156 xua trương

25.000 VNĐ

22/11/2021
157 phamduong89md

25.000 VNĐ

28/11/2021
158 Nguyễn Minh Chuyện

20.000 VNĐ

01/11/2021
159 Tiền Là Lá Mít

20.000 VNĐ

02/11/2021
160 bo danh chan 111

20.000 VNĐ

02/11/2021
161 Lèo Chèo Tôm 90

20.000 VNĐ

05/11/2021
162 0944662688

20.000 VNĐ

06/11/2021
163 Anh Trai Mường 9999

20.000 VNĐ

12/11/2021
164 trần gia hân 1509

20.000 VNĐ

17/11/2021
165 Thắngđaica 2022

20.000 VNĐ

22/11/2021
166 mrbond2002

10.000 VNĐ

01/11/2021
167 Cao Xuân Ngời

10.000 VNĐ

01/11/2021
168 Tùng Tởn

10.000 VNĐ

01/11/2021
169 thanhpv.102

10.000 VNĐ

01/11/2021
170 Sơn Tinh SĐ 2017

10.000 VNĐ

03/11/2021
171 Diệt Tuyệt Sư Thái

10.000 VNĐ

03/11/2021
172 Hà Nội và Tôi

10.000 VNĐ

03/11/2021
173 A Phủ

10.000 VNĐ

03/11/2021
174 himkenjeep

10.000 VNĐ

03/11/2021
175 Nội_Thất_Đức_Hải

10.000 VNĐ

05/11/2021
176 HồChíLong

10.000 VNĐ

09/11/2021
177 huyx5td

10.000 VNĐ

09/11/2021
178 fb_2008111272777084

10.000 VNĐ

17/11/2021
179 hungsleep

10.000 VNĐ

20/11/2021
180 Táo Y Tế

10.000 VNĐ

22/11/2021
181 Huuhiep1993

10.000 VNĐ

27/11/2021
182 ChơiVuiSốngĐẹp

9.000 VNĐ

01/11/2021
183 TRẦN_NGỌC_CÔNG

9.000 VNĐ

01/11/2021
184 Phan Hùng 8386

9.000 VNĐ

11/11/2021
185 PeBung0612

9.000 VNĐ

12/11/2021
186 numberoneshe

9.000 VNĐ

23/11/2021
187 T anh dk 2905

9.000 VNĐ

28/11/2021
188 cun160782

5.000 VNĐ

13/11/2021
Tổng 188 nhà tài trợ được 255.171.000 VNĐ