Loading...

Ấm Áp Mùa Đông 2021

STT Tổ chức, cá nhân, nick tại Sân Đình Đã đóng góp Ngày đóng góp
1 Chắn hội MU & những người bạn

73.499.999 VNĐ

14/01/2022
2 Công ty Môi giới bảo hiểm Nam Á

56.500.000 VNĐ

05/01/2022
3 Quỹ từ thiện Tiểu Hà

45.500.000 VNĐ

05/01/2022
4 Công ty Cổ phần Gamee

20.000.000 VNĐ

25/11/2021
5 Gia đình A/C Ngô Thế Anh, Nguyễn Thu Thủy

20.000.000 VNĐ

27/11/2021
6 Quỹ AAMĐ Offline 5 Chắn Hội

19.500.000 VNĐ

20/12/2021
7 Tập thể CBCNV Cty Sân Đình

15.300.000 VNĐ

30/12/2021
8 Công ty cổ phần Khoáng Sản VNS Việt Nam

15.000.000 VNĐ

22/12/2021
9 Hạc Đại Phú

14.000.000 VNĐ

28/12/2021
10 Doaremon

12.700.000 VNĐ

01/12/2021
11 Người Hà Nội

12.000.000 VNĐ

26/10/2022
12 Thành Nam SĐ

10.200.000 VNĐ

03/01/2022
13 A Tấn - Công ty Xây dựng 99 Tp Cần Thơ

10.000.000 VNĐ

18/01/2022
14 C. Nguyễn Ngọc Linh (bạn Thắm)

10.000.000 VNĐ

21/01/2022
15 thoavn

10.000.000 VNĐ

02/12/2021
16 Hội chắn Ninh Bình

7.900.000 VNĐ

07/12/2021
17 Tiêu Dao Hội

7.000.000 VNĐ

24/11/2021
18 Hội Chắn Hà Tây

6.000.000 VNĐ

16/11/2021
19 Chắn Hội Lèo Tôm

5.700.000 VNĐ

13/12/2021
20 Quỹ bán bộ bài Chắn Sân Đình

5.310.000 VNĐ

10/01/2022
21 Nguyễn Jack

5.000.000 VNĐ

01/11/2021
22 Ân Công Ân

5.000.000 VNĐ

28/12/2021
23 Loan xinhh

5.000.000 VNĐ

01/11/2021
24 tuan290914

5.000.000 VNĐ

30/12/2021
25 Nện điêu luyện

5.000.000 VNĐ

10/01/2022
26 Gia đình bé An Hưng

5.000.000 VNĐ

10/01/2022
27 minhkhang88

5.000.000 VNĐ

18/11/2021
28 meow_meow

5.000.000 VNĐ

07/12/2021
29 Hội Chắn Tây Bắc

4.500.000 VNĐ

12/11/2021
30 Hội Chắn Bắc Ninh

4.300.000 VNĐ

22/11/2021
31 Hội Quán 68

4.000.000 VNĐ

09/11/2021
32 Hồng Quế 1979

4.000.000 VNĐ

01/12/2021
33 na1102

4.000.000 VNĐ

05/01/2022
34 Chắn Hội Hà Nội

4.000.000 VNĐ

07/11/2021
35 Thanos 34

4.000.000 VNĐ

24/11/2021
36 888110

3.000.000 VNĐ

28/12/2021
37 Bạn a Giáp (Bộ TNMT)

3.000.000 VNĐ

03/11/2021
38 Chắn hội Hải Phòng

3.000.000 VNĐ

06/11/2021
39 A. Nguyễn Việt Thắng (Bộ TNMT)

3.000.000 VNĐ

09/11/2021
40 sontctl

3.000.000 VNĐ

15/11/2021
41 Ngày_ Hôm_ Qua

2.000.000 VNĐ

08/11/2021
42 Lộc Phong Lan

2.000.000 VNĐ

01/11/2021
43 lambk198p

2.000.000 VNĐ

28/12/2021
44 Đặng Quốc Thắng (Bộ TN&MT)

2.000.000 VNĐ

30/12/2021
45 Xa Vắng

2.000.000 VNĐ

12/01/2022
46 Lê Ngọc Trung

2.000.000 VNĐ

04/11/2021
47 A. Trần Anh Tuấn (Bộ TNMT)

2.000.000 VNĐ

09/11/2021
48 Hoàng hữu 2983

2.000.000 VNĐ

23/11/2021
49 vuigame318

2.000.000 VNĐ

01/12/2021
50 CBNCV Công ty Sơn Tùng Auto

1.650.000 VNĐ

10/11/2021
51 Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng

1.500.000 VNĐ

04/11/2021
52 lvtrangptc

1.348.000 VNĐ

08/11/2021
53 Mod01

1.245.000 VNĐ

29/12/2021
54 Thiên Hạ

1.200.000 VNĐ

04/11/2021
55 jonathan wick

1.200.000 VNĐ

17/11/2021
56 huongqy

1.200.000 VNĐ

02/12/2021
57 Tào 1

1.111.000 VNĐ

01/11/2021
58 A bin beo

1.100.000 VNĐ

28/12/2021
59 BáchBéBỏng

1.025.000 VNĐ

01/11/2021
60 ivannuce

1.000.000 VNĐ

20/12/2021
61 Nguyễn Tiểu Thương

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
62 A. Hung Zim & C. Nguyễn Ngọc Thư

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
63 A.Dũng Cuba

1.000.000 VNĐ

20/12/2021
64 C. Trần Hương (VIB)

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
65 lopking

1.000.000 VNĐ

28/12/2021
66 open lock

1.000.000 VNĐ

01/11/2021
67 Pham Duy Hien

1.000.000 VNĐ

02/11/2021
68 AFICIO7502

1.000.000 VNĐ

02/11/2021
69 gia ham vui

1.000.000 VNĐ

03/01/2022
70 Anh Em 98

1.000.000 VNĐ

05/01/2022
71 Ống Nhựa Miền Bắc

1.000.000 VNĐ

02/11/2021
72 Tượng Kỳ Toàn Phong

1.000.000 VNĐ

02/11/2021
73 Phạm Hữu Tốn (Bộ TNMT)

1.000.000 VNĐ

03/11/2021
74 binhmec

1.000.000 VNĐ

05/11/2021
75 A Hoàng, C Bích (CHHP)

1.000.000 VNĐ

06/11/2021
76 kiennhnn

1.000.000 VNĐ

07/11/2021
77 gatre2005

1.000.000 VNĐ

07/11/2021
78 xinh nhất Sân Đình

1.000.000 VNĐ

07/11/2021
79 Trần Sơn_Pro

1.000.000 VNĐ

07/11/2021
80 Chậu Mật Ong

1.000.000 VNĐ

08/11/2021
81 a. Lê Đức Huy

1.000.000 VNĐ

10/11/2021
82 Linh Alex

1.000.000 VNĐ

11/11/2021
83 minhtun2011

1.000.000 VNĐ

15/11/2021
84 Tuan 1974

1.000.000 VNĐ

15/11/2021
85 vidusenpai

1.000.000 VNĐ

22/11/2021
86 Thắng Nhài

1.000.000 VNĐ

24/11/2021
87 Trọng Đạt

1.000.000 VNĐ

27/11/2021
88 Cuong Manh Cuong

800.000 VNĐ

15/11/2021
89 TT Bắc Ninh 01

600.000 VNĐ

02/11/2021
90 nguyen8792

500.000 VNĐ

01/11/2021
91 C. Ngọc VOV

500.000 VNĐ

20/12/2021
92 A. Đào Phi Hùng

500.000 VNĐ

20/12/2021
93 caphedang_H

500.000 VNĐ

01/11/2021
94 A. Đỗ Nhật Minh

500.000 VNĐ

20/12/2021
95 quangducbi

500.000 VNĐ

20/12/2021
96 cuoigia1234

500.000 VNĐ

01/11/2021
97 vancu77

500.000 VNĐ

01/11/2021
98 Maihuyen05

500.000 VNĐ

01/11/2021
99 __Người Hà Nội__

500.000 VNĐ

30/12/2021
100 Yêu_Anh_Cứ_Để_Em_Lo

500.000 VNĐ

01/11/2021
101 __Trình__

500.000 VNĐ

12/01/2022
102 Thành Côn 1991

500.000 VNĐ

02/11/2021
103 Devil Soul

500.000 VNĐ

14/01/2022
104 lưu tuấn nghia12

500.000 VNĐ

04/11/2021
105 chanhocvbt

500.000 VNĐ

04/11/2021
106 TuBaiZen

500.000 VNĐ

05/11/2021
107 Kẻ chợ

500.000 VNĐ

06/11/2021
108 pham van tinh

500.000 VNĐ

06/11/2021
109 Trần Văn Trưởng

500.000 VNĐ

07/11/2021
110 Mr.Tang

500.000 VNĐ

07/11/2021
111 phạm hương trà

500.000 VNĐ

07/11/2021
112 lê tuấn hd1988

500.000 VNĐ

07/11/2021
113 Tô Thuý Vân (mod23)

500.000 VNĐ

08/11/2021
114 minhva123

500.000 VNĐ

08/11/2021
115 maithuyanh0205

500.000 VNĐ

09/11/2021
116 A. Tuấn Bộ TNMT (Bộ TNMT)

500.000 VNĐ

09/11/2021
117 Phong 1988

500.000 VNĐ

09/11/2021
118 Nguyễn Văn Thoại

500.000 VNĐ

10/11/2021
119 choicctt60

500.000 VNĐ

12/11/2021
120 cuong8689

500.000 VNĐ

14/11/2021
121 tàisửuj

500.000 VNĐ

14/11/2021
122 Đan Nhi

500.000 VNĐ

17/11/2021
123 MạnhSơn 1975

500.000 VNĐ

17/11/2021
124 Mộc Thối

500.000 VNĐ

17/11/2021
125 Ngũ Độc Lam YY

500.000 VNĐ

19/11/2021
126 33A HT

500.000 VNĐ

22/11/2021
127 TongsuToTom

500.000 VNĐ

22/11/2021
128 Nam Phương Singer

500.000 VNĐ

28/11/2021
129 Anhcold

500.000 VNĐ

04/12/2021
130 TRẦN_NGỌC_CÔNG

500.000 VNĐ

10/12/2021
131 huongthat

500.000 VNĐ

13/12/2021
132 thengkuoi1

500.000 VNĐ

13/12/2021
133 rong den77

479.000 VNĐ

13/12/2021
134 Minh.Hiếu

400.000 VNĐ

04/12/2021
135 Tam Gia

300.000 VNĐ

20/12/2021
136 sansan6688

300.000 VNĐ

01/11/2021
137 C. Trịnh thu thuỷ

300.000 VNĐ

20/12/2021
138 Mộc Sơn Trà

300.000 VNĐ

01/11/2021
139 Tổ Văn Tôm

300.000 VNĐ

01/11/2021
140 Tô Đạo Cường

300.000 VNĐ

01/11/2021
141 Trai Trường Lái

300.000 VNĐ

03/01/2022
142 Tuyên Ngkèo

300.000 VNĐ

04/11/2021
143 hoangtucuagio8x

300.000 VNĐ

07/11/2021
144 ID 334866

300.000 VNĐ

08/11/2021
145 Ngô Khánh Huấn

300.000 VNĐ

08/11/2021
146 hienphuong1987

300.000 VNĐ

09/11/2021
147 Minh Khang và Minh Đức

300.000 VNĐ

10/11/2021
148 Kim Phú 1972

300.000 VNĐ

10/11/2021
149 Dương Nguyệt Hằng

300.000 VNĐ

10/11/2021
150 Hải Yến HP

300.000 VNĐ

12/11/2021
151 Gái Xứ Thanh

300.000 VNĐ

15/11/2021
152 MONKEM

300.000 VNĐ

19/11/2021
153 Minh Đức 2021

300.000 VNĐ

29/11/2021
154 LiênĐoànChắn ViệtNa

300.000 VNĐ

01/12/2021
155 A Huy 1986

300.000 VNĐ

06/12/2021
156 Đạt Nhựa 8386

300.000 VNĐ

06/12/2021
157 doi_la_the_thoi

200.000 VNĐ

01/11/2021
158 Đoàn Trọng HT

200.000 VNĐ

01/11/2021
159 Thiên bố già

200.000 VNĐ

01/11/2021
160 dangcanhnhung

200.000 VNĐ

01/11/2021
161 minhgara9

200.000 VNĐ

01/11/2021
162 DQTV HY

200.000 VNĐ

01/01/2022
163 Văn Phạm 18

200.000 VNĐ

02/11/2021
164 Tuấn Âu

200.000 VNĐ

02/11/2021
165 vothuong47a

200.000 VNĐ

02/11/2021
166 Đường Thiên Tiếu

200.000 VNĐ

07/11/2021
167 Tiamo Huy

200.000 VNĐ

10/11/2021
168 Timekiller

200.000 VNĐ

11/11/2021
169 tovanhuy

200.000 VNĐ

13/11/2021
170 hta0001h

200.000 VNĐ

17/11/2021
171 giahuy099

200.000 VNĐ

23/11/2021
172 minhkhang191218

200.000 VNĐ

24/11/2021
173 I Love My Famjly

200.000 VNĐ

28/11/2021
174 chipQN

200.000 VNĐ

06/12/2021
175 hale3689

200.000 VNĐ

09/12/2021
176 Thần Tài 61

179.000 VNĐ

08/11/2021
177 Rất lịch sự

150.000 VNĐ

06/12/2021
178 DHung Tran

100.000 VNĐ

13/12/2021
179 thiên khai địa ù

100.000 VNĐ

01/11/2021
180 mrluyld

100.000 VNĐ

21/12/2021
181 caothuchanhaiphonghp

100.000 VNĐ

01/11/2021
182 Cảnh HQK

100.000 VNĐ

28/12/2021
183 Nguyễn Hưng

100.000 VNĐ

28/12/2021
184 khach1234456

100.000 VNĐ

30/12/2021
185 hoahongpccc114

100.000 VNĐ

02/11/2021
186 songkieu

100.000 VNĐ

03/11/2021
187 tuyan41

100.000 VNĐ

03/11/2021
188 phagiatritu

100.000 VNĐ

05/11/2021
189 noibuoncuariengtoi8

100.000 VNĐ

05/11/2021
190 Hoàng Quốc Trình

100.000 VNĐ

07/11/2021
191 Vu Dinh Long

100.000 VNĐ

10/11/2021
192 Vuong gia Bin

100.000 VNĐ

14/11/2021
193 hoado259

100.000 VNĐ

17/11/2021
194 trung3435

100.000 VNĐ

27/11/2021
195 Đông Hoàng1

100.000 VNĐ

29/11/2021
196 Trần Bích Đào

100.000 VNĐ

01/12/2021
197 tân tít

100.000 VNĐ

04/12/2021
198 Thép Xây Dựng

100.000 VNĐ

06/12/2021
199 Việt Gà Mờ

100.000 VNĐ

06/12/2021
200 boy hà nội8x

60.000 VNĐ

19/11/2021
201 lão ngư ôm cần 39

50.000 VNĐ

17/12/2021
202 chi_pheo20

50.000 VNĐ

21/12/2021
203 _RUBY_

50.000 VNĐ

02/11/2021
204 THÀNHSƠN CHẮN

50.000 VNĐ

10/01/2022
205 Hà Đình Trọng

50.000 VNĐ

03/11/2021
206 ngocanhdz44

50.000 VNĐ

05/11/2021
207 Toyota 1111

50.000 VNĐ

11/11/2021
208 tam76

50.000 VNĐ

14/11/2021
209 phu_hd90

50.000 VNĐ

17/11/2021
210 0904380805

50.000 VNĐ

21/11/2021
211 Chiến Bường

50.000 VNĐ

28/11/2021
212 sozol

50.000 VNĐ

29/11/2021
213 Đỗ Xuân Thắng

50.000 VNĐ

02/12/2021
214 Heo_Béo_1508

45.000 VNĐ

20/12/2021
215 huongta

45.000 VNĐ

09/11/2021
216 Đất Nền BìnhDương

45.000 VNĐ

12/11/2021
217 huybui2507

40.000 VNĐ

13/12/2021
218 vuongha79

40.000 VNĐ

26/12/2021
219 Mod22

40.000 VNĐ

21/11/2021
220 Cả Thèm Chóng Chán

30.000 VNĐ

01/11/2021
221 hasoaica

30.000 VNĐ

22/12/2021
222 nguyenson1131

30.000 VNĐ

09/11/2021
223 Hòa Tiền Tỷ

25.000 VNĐ

03/11/2021
224 xua trương

25.000 VNĐ

22/11/2021
225 phamduong89md

25.000 VNĐ

28/11/2021
226 bincuter07

25.000 VNĐ

06/12/2021
227 khách-342193

20.000 VNĐ

13/12/2021
228 Lê minh1977

20.000 VNĐ

15/12/2021
229 Huongyeuu

20.000 VNĐ

17/12/2021
230 chan xu thanh36

20.000 VNĐ

19/12/2021
231 ledan8686

20.000 VNĐ

19/12/2021
232 vvuvu1

20.000 VNĐ

24/12/2021
233 đường vòng 1985

20.000 VNĐ

25/12/2021
234 Nguyễn Minh Chuyện

20.000 VNĐ

01/11/2021
235 khách-350361

20.000 VNĐ

08/01/2022
236 fb_1474937765979308

20.000 VNĐ

08/01/2022
237 chanthuylinh08

20.000 VNĐ

09/01/2022
238 Tiền Là Lá Mít

20.000 VNĐ

02/11/2021
239 bo danh chan 111

20.000 VNĐ

02/11/2021
240 Lèo Chèo Tôm 90

20.000 VNĐ

05/11/2021
241 0944662688

20.000 VNĐ

06/11/2021
242 Anh Trai Mường 9999

20.000 VNĐ

12/11/2021
243 trần gia hân 1509

20.000 VNĐ

17/11/2021
244 Thắngđaica 2022

20.000 VNĐ

22/11/2021
245 nhatoi64

20.000 VNĐ

04/12/2021
246 ducviet1970

20.000 VNĐ

10/12/2021
247 khách-347124

20.000 VNĐ

07/12/2021
248 ntk82

20.000 VNĐ

10/12/2021
249 tien oi zx

20.000 VNĐ

10/12/2021
250 tungnham84

20.000 VNĐ

17/12/2021
251 KTS Sla

10.000 VNĐ

14/12/2021
252 mrbond2002

10.000 VNĐ

01/11/2021
253 Cao Xuân Ngời

10.000 VNĐ

01/11/2021
254 Tùng Tởn

10.000 VNĐ

01/11/2021
255 Xóm Bên Sông

10.000 VNĐ

23/12/2021
256 tungnham184

10.000 VNĐ

25/12/2021
257 cường phương độ

10.000 VNĐ

26/12/2021
258 thanhpv.102

10.000 VNĐ

01/11/2021
259 tungnham1102

10.000 VNĐ

30/12/2021
260 Gấu đầu đồng

10.000 VNĐ

30/12/2021
261 igiavn

10.000 VNĐ

03/01/2022
262 tungnham1184

10.000 VNĐ

06/01/2022
263 Sơn Tinh SĐ 2017

10.000 VNĐ

03/11/2021
264 Diệt Tuyệt Sư Thái

10.000 VNĐ

03/11/2021
265 Hà Nội và Tôi

10.000 VNĐ

03/11/2021
266 A Phủ

10.000 VNĐ

03/11/2021
267 himkenjeep

10.000 VNĐ

03/11/2021
268 Nội_Thất_Đức_Hải

10.000 VNĐ

05/11/2021
269 HồChíLong

10.000 VNĐ

09/11/2021
270 huyx5td

10.000 VNĐ

09/11/2021
271 fb_2008111272777084

10.000 VNĐ

17/11/2021
272 hungsleep

10.000 VNĐ

20/11/2021
273 Táo Y Tế

10.000 VNĐ

22/11/2021
274 Huuhiep1993

10.000 VNĐ

27/11/2021
275 Dung Buitrung

10.000 VNĐ

06/12/2021
276 Trương Xuân đài

10.000 VNĐ

06/12/2021
277 levanhoai

10.000 VNĐ

06/12/2021
278 doan1211

10.000 VNĐ

06/12/2021
279 BOY 1234

10.000 VNĐ

08/12/2021
280 ChơiVuiSốngĐẹp

9.000 VNĐ

01/11/2021
281 TRẦN_NGỌC_CÔNG

9.000 VNĐ

01/11/2021
282 0915800059

9.000 VNĐ

02/01/2022
283 kieuquangtri1982

9.000 VNĐ

03/01/2022
284 phamxuanphong274

9.000 VNĐ

05/01/2022
285 Phan Hùng 8386

9.000 VNĐ

11/11/2021
286 PeBung0612

9.000 VNĐ

12/11/2021
287 numberoneshe

9.000 VNĐ

23/11/2021
288 T anh dk 2905

9.000 VNĐ

28/11/2021
289 que9cay

9.000 VNĐ

29/11/2021
290 caocuongz

9.000 VNĐ

30/11/2021
291 zduyhungz

9.000 VNĐ

04/12/2021
292 chichi1123

9.000 VNĐ

04/12/2021
293 Phạm Ngọc Sâm

9.000 VNĐ

06/12/2021
294 Hà Thanh Tùng

5.000 VNĐ

15/12/2021
295 D55555555

5.000 VNĐ

23/12/2021
296 cun160782

5.000 VNĐ

13/11/2021
297 le_ba_dao_88

5.000 VNĐ

01/12/2021
Tổng 297 nhà tài trợ được 557.267.999 VNĐ