Loading...

Ấm Áp Mùa Đông 2022

STT Tổ chức, cá nhân, nick tại Sân Đình Đã đóng góp Ngày đóng góp
1 Công ty Sân Đình Games

250.000.000 VNĐ

28/11/2022
2 Công ty Môi giới bảo hiểm Nam Á

50.000.000 VNĐ

28/10/2022
3 Chắn hội MU & những người bạn

38.600.000 VNĐ

28/11/2022
4 Công ty cổ phần Khoáng Sản VNS Việt Nam

30.000.000 VNĐ

25/11/2022
5 Công ty Cổ phần Gamee Studio

20.000.000 VNĐ

15/11/2022
6 Cộng đồng fans Rikimaru tại Việt Nam

12.750.000 VNĐ

02/11/2022
7 Gia đình a Nguyễn Đức Thoả

10.000.000 VNĐ

18/11/2022
8 meow_meow

10.000.000 VNĐ

02/11/2022
9 open lock

5.600.000 VNĐ

11/11/2022
10 Nguyễn Thị Phương Anh

5.000.000 VNĐ

25/11/2022
11 Nguyễn Jack

5.000.000 VNĐ

27/10/2022
12 hdtbttphc

5.000.000 VNĐ

27/10/2022
13 Mr.Ngự

5.000.000 VNĐ

03/11/2022
14 Tiêu Dao Hội

3.000.000 VNĐ

22/11/2022
15 Hồng Quế 1979

3.000.000 VNĐ

08/12/2022
16 ivannuce

3.000.000 VNĐ

01/11/2022
17 A. Đặng Quốc Thắng (Bộ TNMT)

3.000.000 VNĐ

03/11/2022
18 Hội Chắn Hưng Yên

3.000.000 VNĐ

08/11/2022
19 Diego Jin

2.500.000 VNĐ

27/10/2022
20 _ Sơn Tùng _

2.000.000 VNĐ

17/11/2022
21 Victory Love

2.000.000 VNĐ

27/10/2022
22 Phương 103

2.000.000 VNĐ

27/10/2022
23 thaogiahy

2.000.000 VNĐ

03/11/2022
24 Chắn Hội Hà Nội

2.000.000 VNĐ

09/11/2022
25 gia ham vui

2.000.000 VNĐ

24/11/2022
26 Nguyễn Tiểu Thương

1.800.000 VNĐ

08/12/2022
27 Bèohoadâu

1.800.000 VNĐ

15/11/2022
28 Hội Quán 68

1.500.000 VNĐ

15/11/2022
29 lục tiểu phụng 8689

1.500.000 VNĐ

28/10/2022
30 minhanh7375

1.400.000 VNĐ

11/11/2022
31 Lê Ngọc Trung

1.100.000 VNĐ

18/11/2022
32 Nghiêm Văn Đại

1.000.000 VNĐ

15/11/2022
33 Trọng Đạt

1.000.000 VNĐ

17/11/2022
34 Sondat

1.000.000 VNĐ

21/11/2022
35 Người Hà Nội

1.000.000 VNĐ

26/10/2022
36 quangducbi

1.000.000 VNĐ

25/11/2022
37 vuabip13

1.000.000 VNĐ

26/10/2022
38 Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng

1.000.000 VNĐ

28/11/2022
39 a Trần Bon & c Thuý Hải Dương

1.000.000 VNĐ

28/11/2022
40 songkieu

1.000.000 VNĐ

27/10/2022
41 Ối zồi ôi

1.000.000 VNĐ

27/10/2022
42 Mr.Thanh_BN

1.000.000 VNĐ

27/10/2022
43 MrTang

1.000.000 VNĐ

28/11/2022
44 cuong8689

1.000.000 VNĐ

31/10/2022
45 LOVE 2012

1.000.000 VNĐ

31/10/2022
46 lê tuấn hd1988

1.000.000 VNĐ

31/10/2022
47 Công ty genlogin.com

1.000.000 VNĐ

03/11/2022
48 A. Tốn (Bộ TN&MT)

1.000.000 VNĐ

03/11/2022
49 Taolà Bốcủazing

1.000.000 VNĐ

04/11/2022
50 _Tàn Chi Lệnh_

1.000.000 VNĐ

07/11/2022
51 NguyenKhuyen

1.000.000 VNĐ

08/11/2022
52 Nguyễn Thế Anh

1.000.000 VNĐ

08/11/2022
53 Nguyễn Xuân Trường

1.000.000 VNĐ

08/11/2022
54 Hội Chắn Hà Tây

1.000.000 VNĐ

09/11/2022
55 Tượng Kỳ Toàn Phong

1.000.000 VNĐ

09/11/2022
56 Dũng Cuba

1.000.000 VNĐ

09/11/2022
57 Phạm Quyết

1.000.000 VNĐ

09/11/2022
58 Hội Chắn Bắc Ninh

1.000.000 VNĐ

11/11/2022
59 kairuou

1.000.000 VNĐ

11/11/2022
60 _Phúc Lộc_

1.000.000 VNĐ

11/11/2022
61 Chắn hội Hải Phòng

1.000.000 VNĐ

11/11/2022
62 anh Hoangcaloc + chị Hoàng Bích

1.000.000 VNĐ

11/11/2022
63 c Phí Thị Ngọc Diệp

1.000.000 VNĐ

11/11/2022
64 giagia 68

800.000 VNĐ

08/12/2022
65 GadaubacTueminh

800.000 VNĐ

05/12/2022
66 X_X NoBiTa X_X

800.000 VNĐ

08/12/2022
67 24102005

800.000 VNĐ

05/11/2022
68 Hải Yến HP

800.000 VNĐ

11/11/2022
69 Sk Hipboy

700.000 VNĐ

05/12/2022
70 dangbotot

600.000 VNĐ

14/11/2022
71 Ngũ Độc Lam YY

600.000 VNĐ

15/11/2022
72 Chủ tịch xã

600.000 VNĐ

21/11/2022
73 TongsuToTom

600.000 VNĐ

05/12/2022
74 __Người Hà Nội__

600.000 VNĐ

08/11/2022
75 Tiên Tửu

600.000 VNĐ

02/11/2022
76 Nobitaviet05

500.000 VNĐ

14/11/2022
77 Tạ Xuân Tiến

500.000 VNĐ

18/11/2022
78 Bùi Thị Thuỷ

500.000 VNĐ

18/11/2022
79 Nguyễn Chính Thuân

500.000 VNĐ

18/11/2022
80 Nguyễn Như Minh

500.000 VNĐ

18/11/2022
81 Nguyễn Thị Hằng

500.000 VNĐ

18/11/2022
82 Nguyễn Thành Tân

500.000 VNĐ

18/11/2022
83 lamtythoi

500.000 VNĐ

21/11/2022
84 Thắngst87

500.000 VNĐ

21/11/2022
85 quyluongbv

500.000 VNĐ

21/11/2022
86 maytrendinhnui

500.000 VNĐ

21/11/2022
87 Sauuruou

500.000 VNĐ

22/11/2022
88 Club Billiards x86 Hà Đông

500.000 VNĐ

22/11/2022
89 Thiên Hạ

500.000 VNĐ

25/11/2022
90 mechp11

500.000 VNĐ

26/10/2022
91 Tô Thuý Vân

500.000 VNĐ

25/11/2022
92 DX Hải 77

500.000 VNĐ

29/11/2022
93 ___Ly___

500.000 VNĐ

29/11/2022
94 Văn Phạm 18

500.000 VNĐ

29/11/2022
95 __Patience__

500.000 VNĐ

27/10/2022
96 nuitienkhonglo

500.000 VNĐ

29/11/2022
97 _Rồng Hà Nội_

500.000 VNĐ

27/10/2022
98 Định Đoàn Bảo

500.000 VNĐ

29/11/2022
99 KhươngTửNha QN

500.000 VNĐ

27/10/2022
100 minhva123

500.000 VNĐ

29/11/2022
101 Aiolos

500.000 VNĐ

27/10/2022
102 Lêgiang001

500.000 VNĐ

27/10/2022
103 lambk198p

500.000 VNĐ

29/11/2022
104 TCSK AEMN

500.000 VNĐ

27/10/2022
105 choicctt60

500.000 VNĐ

05/12/2022
106 Rushzer Tú

500.000 VNĐ

05/12/2022
107 Vũ Bá Hưng

500.000 VNĐ

27/10/2022
108 vancu77

500.000 VNĐ

28/10/2022
109 CR Tiến

500.000 VNĐ

08/12/2022
110 Chị Ngô Thị Nhung

500.000 VNĐ

08/12/2022
111 LE VAN SON

500.000 VNĐ

31/10/2022
112 minhgara9

500.000 VNĐ

31/10/2022
113 Trần Hồng Điệp

500.000 VNĐ

04/11/2022
114 Tuan1974

500.000 VNĐ

05/11/2022
115 Mr.TXT

500.000 VNĐ

05/11/2022
116 maithuyanh02051

500.000 VNĐ

07/11/2022
117 h2dcool

500.000 VNĐ

07/11/2022
118 Nguyễn Tuấn Vũ

500.000 VNĐ

08/11/2022
119 Trần Hải Đăng

500.000 VNĐ

08/11/2022
120 Phạm Việt Phương

500.000 VNĐ

08/11/2022
121 Nguyễn Thái Hoàng

500.000 VNĐ

08/11/2022
122 Đào Phi Hùng

500.000 VNĐ

09/11/2022
123 Nguyễn Thuý Bình

500.000 VNĐ

09/11/2022
124 Chị Thuỷ - Nhà hàng bún cá Hương Thuỷ

500.000 VNĐ

09/11/2022
125 Đỗ Nhật Minh

500.000 VNĐ

11/11/2022
126 The End 88

500.000 VNĐ

11/11/2022
127 chơi cho vui_hp

500.000 VNĐ

11/11/2022
128 vutuantung123

500.000 VNĐ

11/11/2022
129 Chaonhe6789

400.000 VNĐ

08/12/2022
130 Uống Không Say 1

350.000 VNĐ

17/11/2022
131 nick75

350.000 VNĐ

17/11/2022
132 HÀ_BẮC

300.000 VNĐ

15/11/2022
133 _Trí.Tôn_

300.000 VNĐ

17/11/2022
134 Mộc Sơn Trà

300.000 VNĐ

17/11/2022
135 Nguyễn Thị Hường

300.000 VNĐ

18/11/2022
136 Nguyễn Viết Đại

300.000 VNĐ

18/11/2022
137 Âu Lan Anh

300.000 VNĐ

18/11/2022
138 Nguyễn Bùi Ngọc Anh

300.000 VNĐ

18/11/2022
139 Hoàng Văn Khánh

300.000 VNĐ

18/11/2022
140 Phạm Thuỳ Dung

300.000 VNĐ

18/11/2022
141 Yeu Thương Xóm Đình

300.000 VNĐ

21/11/2022
142 Đoàn Trọng HT

300.000 VNĐ

21/11/2022
143 Anhquang 1983

300.000 VNĐ

21/11/2022
144 Chủ Tịch Xã001

300.000 VNĐ

21/11/2022
145 hai tôm một lèo

300.000 VNĐ

21/11/2022
146 I Love My Famjly

300.000 VNĐ

22/11/2022
147 doi_la_the_thoi

300.000 VNĐ

27/10/2022
148 CườngThịnh92

300.000 VNĐ

27/10/2022
149 Mạnh Cường

300.000 VNĐ

27/10/2022
150 VANANH1610

300.000 VNĐ

27/10/2022
151 longchau1317

300.000 VNĐ

05/12/2022
152 bá thành 1980

300.000 VNĐ

08/12/2022
153 DUC TRI ARTBONSAI

300.000 VNĐ

28/10/2022
154 paminh74

300.000 VNĐ

28/10/2022
155 xuanchan12

300.000 VNĐ

31/10/2022
156 Trungthoa162409

300.000 VNĐ

02/11/2022
157 Mạnh Đức

300.000 VNĐ

02/11/2022
158 aehagiang

300.000 VNĐ

03/11/2022
159 hoang tuan 2012

300.000 VNĐ

04/11/2022
160 YêuKhôngMàNhìn79

300.000 VNĐ

05/11/2022
161 pmplove2001

300.000 VNĐ

07/11/2022
162 Tuyên Ngkèo

300.000 VNĐ

07/11/2022
163 2 cháu Minh Khang + Minh Đức (Ricky Ngô)

300.000 VNĐ

08/11/2022
164 sao băng 93

300.000 VNĐ

11/11/2022
165 Gái Xứ Thanh

300.000 VNĐ

11/11/2022
166 Tiền86_design

250.000 VNĐ

29/11/2022
167 HuongLe171978

250.000 VNĐ

29/11/2022
168 GÁI PHỐ CỔ

250.000 VNĐ

29/11/2022
169 comngon33333

200.000 VNĐ

14/11/2022
170 gaubeo1100

200.000 VNĐ

21/11/2022
171 bihu8990

200.000 VNĐ

21/11/2022
172 Ngày_ Hôm_ Qua

200.000 VNĐ

21/11/2022
173 anh Nguyên ttvt7

200.000 VNĐ

21/11/2022
174 dungthuytm

200.000 VNĐ

21/11/2022
175 Thế Kiệt

200.000 VNĐ

21/11/2022
176 chanhoi baoloc

200.000 VNĐ

21/11/2022
177 Nguyen200676

200.000 VNĐ

21/11/2022
178 vothuongb3

200.000 VNĐ

21/11/2022
179 hangchip101

200.000 VNĐ

21/11/2022
180 mĩnhk313

200.000 VNĐ

21/11/2022
181 anhtaish

200.000 VNĐ

21/11/2022
182 Chu Thế Hải

200.000 VNĐ

21/11/2022
183 VUA MÈO

200.000 VNĐ

24/11/2022
184 Nguyễn Thị Lan Phương

200.000 VNĐ

24/11/2022
185 Long haj 2013

200.000 VNĐ

25/11/2022
186 khanhlinh1208

200.000 VNĐ

27/10/2022
187 Nguyễn Minh Chuyện

200.000 VNĐ

29/11/2022
188 Dinhcaototom

200.000 VNĐ

08/12/2022
189 td 1978

200.000 VNĐ

31/10/2022
190 2 cháu Minh Khôi + Khánh Chi

200.000 VNĐ

02/11/2022
191 Hà Giang

200.000 VNĐ

02/11/2022
192 Ars Nguyễn

200.000 VNĐ

03/11/2022
193 Quỳnh Trang

200.000 VNĐ

03/11/2022
194 Phúc Hưng Tăng

200.000 VNĐ

04/11/2022
195 changa123Sc

200.000 VNĐ

04/11/2022
196 TRẦN PHAN ANH

200.000 VNĐ

05/11/2022
197 MaiLinh296

200.000 VNĐ

05/11/2022
198 Tien Vuong Xin

200.000 VNĐ

08/11/2022
199 tienthuan.bn

200.000 VNĐ

08/11/2022
200 Phạm Thị Trang

200.000 VNĐ

08/11/2022
201 Phạm Anh Tuấn

200.000 VNĐ

08/11/2022
202 Nguyễn Thị Minh Hiền

200.000 VNĐ

08/11/2022
203 Nguyễn Thị Ánh Tuyết

200.000 VNĐ

08/11/2022
204 Nguyễn Thị Hạnh

200.000 VNĐ

08/11/2022
205 Lê Văn Việt

200.000 VNĐ

08/11/2022
206 Nguyễn Huy Hoàng

200.000 VNĐ

08/11/2022
207 Lê Ngọc Hảo

200.000 VNĐ

08/11/2022
208 Nguyễn Thị Huyền Trang

200.000 VNĐ

08/11/2022
209 Đặng Đình Diệm

200.000 VNĐ

08/11/2022
210 Hoàng Long Vĩ

200.000 VNĐ

08/11/2022
211 Lương Đức Thắng

200.000 VNĐ

08/11/2022
212 Hồ Văn Thăng

200.000 VNĐ

08/11/2022
213 Tăng Phương Linh

200.000 VNĐ

08/11/2022
214 Phan Lương Trung Anh

200.000 VNĐ

08/11/2022
215 Nguyễn Hoài Nam

200.000 VNĐ

08/11/2022
216 Vũ Thị Ngọc Ánh

200.000 VNĐ

08/11/2022
217 Vũ Thảo Nguyên

200.000 VNĐ

08/11/2022
218 Nguyễn Thị Hải Anh

200.000 VNĐ

08/11/2022
219 Đào Duy Anh

200.000 VNĐ

08/11/2022
220 Hà Kiều Trang

200.000 VNĐ

08/11/2022
221 Vuong gia Bin

150.000 VNĐ

01/11/2022
222 ĐỉnhCao81

100.000 VNĐ

15/11/2022
223 Hung Son La

100.000 VNĐ

15/11/2022
224 PhạmNamAnh01

100.000 VNĐ

15/11/2022
225 PhamQuangSon

100.000 VNĐ

17/11/2022
226 thiên khai địa ù

100.000 VNĐ

21/11/2022
227 Phạm Huy Phương Rose

100.000 VNĐ

26/10/2022
228 Cháu Nguyễn Thế Kiệt

100.000 VNĐ

28/10/2022
229 Cháu Nguyễn Gia Hân

100.000 VNĐ

28/10/2022
230 Cháu Nguyễn Thị Ngân Giang

100.000 VNĐ

28/10/2022
231 duyhoan83

100.000 VNĐ

02/11/2022
232 Trần Trọng Hiếu - genlogin.com

100.000 VNĐ

03/11/2022
233 nguyenlinhuet

100.000 VNĐ

03/11/2022
234 Bạch Diệu

100.000 VNĐ

03/11/2022
235 Phùng Phương

100.000 VNĐ

03/11/2022
236 chipQN

100.000 VNĐ

07/11/2022
237 Lê Thanh Tùng

100.000 VNĐ

08/11/2022
238 Phan Văn Thanh

100.000 VNĐ

08/11/2022
239 Nguyễn Đình Quốc

100.000 VNĐ

08/11/2022
240 Nguyễn Thục Vy

100.000 VNĐ

08/11/2022
241 Đinh Ngọc Dân

100.000 VNĐ

08/11/2022
242 Trần Quý Phú

100.000 VNĐ

08/11/2022
243 Phí Anh Đức

100.000 VNĐ

08/11/2022
244 @Vô danh 1

30.000 VNĐ

21/11/2022
245 Đucuong0000000000

30.000 VNĐ

05/12/2022
246 liem lá

20.000 VNĐ

08/11/2022
Tổng 246 nhà tài trợ được 577.230.000 VNĐ