Loading...

Ấm Áp Mùa Đông 2017

STT Hình ảnh Họ và tên Số điện thoại Đã đóng góp Ngày đóng góp
Công ty Sân Đình
1/3 tổng số tiền quyên góp được

50.000.000 VNĐ

1 Quỹ từ thiện Sân Đình dư năm trước

67.200.000 VNĐ

2 _xung_

10.000.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
3 Nữ_Sát_Thủ_HP

10.000.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
4 Thoavn

10.000.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
5 Anh Tấn (Cần Thơ)

10.000.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
6 o0Anh_đa_tình0o

6.000.000 VNĐ

Tiền mặt

08/12/2017
7 Sondat

4.000.000 VNĐ

Tiền mặt

08/12/2017
8 Nguyễn Quốc Hưng

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
9 Chắn Hội Hà Nội

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
10 Tony Tran (Hội Yêu Chắn)

2.210.000 VNĐ

04/12/2017
11 tuantrinhngoc

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
12 NamAn1302

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
13 Vuive12

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

29/11/2017
14 Fb_traihanamsanhdieu

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
15 Duc_Son

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
16 Người Hà Nội

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
17 Hamsay68

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
18 Chumso

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/11/2017
19 Lộc Phong Lan

1.000.000 VNĐ

27/11/2017
20 Huavancuong_86

1.000.000 VNĐ

27/11/2017
21 HàNộiMùaThuVàng + Nguyễn Đăng Việt

1.000.000 VNĐ

27/11/2017
22 Nguyễn Tiểu Thương

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
23 Quê em 35

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
24 Nguyễn Ngọc Hoàng

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
25 Vô Thường (chắn phỏm online)

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
26 Gia ham vui

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
27 Đặng Thị Hằng

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

29/11/2017
28 Đinh Quang Vinh

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

29/11/2017
29 Laongoandong9999

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
30 Trần Sơn_Pro

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

01/12/2017
31 Đinh Quang Vinh + Lưu Ngọc (đấu giá bút)

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
32 QTTG78

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
33 Galaxy_pro

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
34 Tào 1

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
35 Củ Khoai Lang

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
36 Mộc Thối

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
37 Choap

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
38 Tongcooc1977 + giam doc ngan hang99

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
39 Devil Soul

800.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
40 Haoh7640

700.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
41 Hailam2009 + Namdinh0022

700.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
42 Chậu Mật Ong

600.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
43 Vuabip13

500.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
44 KuBin Love

500.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
45 Maithuyanh0205

500.000 VNĐ

25/11/2017
46 Tongcooc1977 (Hội Yêu Chắn)

500.000 VNĐ

27/11/2017
47 Đoàn Xuân Thời (Hội Yêu Chắn)

500.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
48 Quản bạ quê tôi1234

500.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
49 Saohomnaydenthe

500.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
50 Ronin 01

500.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
51 Lamviecolao_1 (Trần Xuân - Hội Yêu Chắn)

500.000 VNĐ

27/11/2017
52 Hailam2009

500.000 VNĐ

27/11/2017
53 Vợ_ĐạiTướng99

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
54 Hương Bầu

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
55 Giang Nguyen Hong (amwaypt)

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
56 Quanguoc70

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
57 Hoangcaloc

500.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
58 Thuyduong1861972

500.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
59 ___dvb___

500.000 VNĐ

Tiền mặt

03/12/2017
60 Hoanht76

500.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
61 Hoangtuan86

500.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
62 Vothuong47a

500.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
63 Huệ Kenly

500.000 VNĐ

05/12/2017
64 Trà Đá (Hội Yêu Chắn)

500.000 VNĐ

05/12/2017
65 sauuruou

500.000 VNĐ

05/12/2017
66 gaihaonam10

500.000 VNĐ

05/12/2017
67 Tịnh_Đế

500.000 VNĐ

05/12/2017
68 dangbotot

500.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
69 _Tàn Chi Lệnh_

500.000 VNĐ

05/12/2017
70 nick75

500.000 VNĐ

05/12/2017
71 Vuanoppro

500.000 VNĐ

Tiền mặt

07/12/2017
72 gatre2005

500.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
73 CTY TNHH QUỐC TẾ NAM KHANH

500.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
74 Anh Cường HP

500.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
75 Choicctt60

500.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
76 Hoan_8100

400.000 VNĐ

Thẻ cào

28/11/2017
77 Vợ Là Nhà (Hội Yêu Chắn)

300.000 VNĐ

27/11/2017
78 Phạm Đức Tuấn (HYC)

300.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
79 Chanvagai123

300.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
80 Dangbotot

300.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
81 Hoasuabuon83

300.000 VNĐ

Tiền mặt

01/12/2017
82 Doi_la_the_thoi

300.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
83 Manhhaovtvvtv

300.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
84 pmplove2001

300.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
85 HABA3650

200.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
86 Quốc Trung (Hội Yêu Chắn)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
87 Caothucoi78 0975965888

200.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
88 hoado256 (Hội Yêu Chắn)

200.000 VNĐ

27/11/2017
89 Vũ Hồng Sơn (Hội Yêu Chắn)

200.000 VNĐ

27/11/2017
90 namhd (Hội Yêu Chắn)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
91 Doclap3

200.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
92 Kim Việt (Hội Yêu Chắn)

200.000 VNĐ

27/11/2017
93 Hoangphong85 (HYC)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
94 Habep75

200.000 VNĐ

27/11/2017
95 Đỗ Bảo Kim Liên

200.000 VNĐ

Tiền mặt

29/11/2017
96 Timekiller

200.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
97 Nguyễn Việt Hưng (Hội Yêu Chắn)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

01/12/2017
98 Kientran2312

200.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
99 Trần Lưu Phúc Thanh

200.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
100 Arthur Nguyễn

200.000 VNĐ

09/12/2017
101 Newalo

200.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
102 Vu Nhu Hat

200.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
103 Danlangha09

200.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
104 Hiếu Pavo

200.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
105 Dinh Huy (Hội Yêu Chắn)

100.000 VNĐ

27/11/2017
106 Ngocdiep2810

100.000 VNĐ

Tiền mặt

07/12/2017
107 Trần Phi Nhi

100.000 VNĐ

Tiền mặt

08/12/2017
108 Hoang Hung Cuong 8401

100.000 VNĐ

Tiền mặt

09/12/2017
Tổng 107 nhà tài trợ được 234.910.000 VNĐ