Loading...

Ấm Áp Mùa Đông 2017

STT Tổ chức, cá nhân, nick tại Sân Đình Đã đóng góp Ngày đóng góp
Công ty Sân Đình
1/3 tổng số tiền quyên góp được

57.276.276VNĐ

1 Quỹ từ thiện Sân Đình dư năm trước

67.200.000 VNĐ

2 Chắn Hội MU

12.200.000 VNĐ

09/01/2018
3 Thoavn

10.500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
4 _xung_

10.000.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
5 Nữ_Sát_Thủ_HP

10.000.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
6 Anh Tấn (Cần Thơ)

10.000.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
7 Sondat

9.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
8 Vuive12

7.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
9 o0Anh_đa_tình0o

6.000.000 VNĐ

Tiền mặt

08/12/2017
10 Nguyễn Quốc Hưng

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
11 Quê em 35

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
12 Đinh Quang Vinh

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

18/12/2017
13 Chắn Hội Hà Nội

3.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
14 Tony Tran (Hội Yêu Chắn)

2.210.000 VNĐ

04/12/2017
15 Duc_Son

2.200.000 VNĐ

100 USD (quy đổi tương đương)

05/01/2018
16 NamAn1302

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
17 Fb_traihanamsanhdieu

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
18 Duc_Son

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
19 Anh Tráng

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

22/12/2017
20 Chắn Hội LÈO TÔM

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/12/2017
21 HàNộiMùaThuVàng

2.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/12/2017
22 Tào 1

1.500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
23 Đào Anh Tuấn

1.100.000 VNĐ

Tiền mặt

06/02/2018
24 Người Hà Nội

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
25 Hamsay68

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
26 Chumso

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

25/11/2017
27 Lộc Phong Lan

1.000.000 VNĐ

27/11/2017
28 Huavancuong_86

1.000.000 VNĐ

27/11/2017
29 HàNộiMùaThuVàng + Nguyễn Đăng Việt

1.000.000 VNĐ

27/11/2017
30 Nguyễn Tiểu Thương

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
31 Nguyễn Ngọc Hoàng

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
32 Vô Thường (chắn phỏm online)

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
33 Gia ham vui

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
34 Đặng Thị Hằng

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

29/11/2017
35 Laongoandong9999

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
36 Trần Sơn_Pro

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

01/12/2017
37 Đinh Quang Vinh + Lưu Ngọc (đấu giá bút)

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
38 QTTG78

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
39 Galaxy_pro

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
40 Củ Khoai Lang

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
41 Mộc Thối

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
42 Choap

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
43 Tongcooc1977 + giam doc ngan hang99

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
44 Huongthat

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

18/12/2017
45 Bác Lamtythoi

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
46 Thành Chivas

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
47 Nobitaviet05 + Vietbaclktnhp

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

03/01/2018
48 Người rất tốt

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

04/01/2018
49 o0Anh_Đa_Tình0o + Haoh7640

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

08/01/2018
50 Yêu và Yêu

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

31/01/2018
51 Bách Bé Bỏng (Mod04)

1.000.000 VNĐ

02/02/2018
52 Công Ty ASILLA

1.000.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
53 Devil Soul

800.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
54 Gagobac

800.000 VNĐ

Tiền mặt

25/12/2017
55 vespa7777

730.000 VNĐ

Tiền mặt

31/01/2018
56 Haoh7640

700.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
57 Chậu Mật Ong

600.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
58 Lê Hồng Linh

600.000 VNĐ

Tiền mặt

06/02/2018
59 Vuabip13

500.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
60 KuBin Love

500.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
61 Maithuyanh0205

500.000 VNĐ

25/11/2017
62 Tongcooc1977 (Hội Yêu Chắn)

500.000 VNĐ

27/11/2017
63 Đoàn Xuân Thời (Hội Yêu Chắn)

500.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
64 Quản bạ quê tôi1234

500.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
65 Saohomnaydenthe

500.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
66 Ronin 01

500.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
67 Vợ_ĐạiTướng99

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
68 Quanguoc70

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
69 Hoangcaloc

500.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
70 Thuyduong1861972

500.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
71 ___dvb___

500.000 VNĐ

Tiền mặt

03/12/2017
72 Hoanht76

500.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
73 Hoangtuan86

500.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
74 Vothuong47a

500.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
75 Huệ Kenly

500.000 VNĐ

05/12/2017
76 sauuruou

500.000 VNĐ

05/12/2017
77 gaihaonam10

500.000 VNĐ

05/12/2017
78 Tịnh_Đế

500.000 VNĐ

05/12/2017
79 dangbotot

500.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
80 _Tàn Chi Lệnh_

500.000 VNĐ

05/12/2017
81 nick75

500.000 VNĐ

05/12/2017
82 Vuanoppro

500.000 VNĐ

Tiền mặt

07/12/2017
83 gatre2005

500.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
84 Anh Cường HP

500.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
85 Choicctt60

500.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
86 Vũ Minh Thuận

500.000 VNĐ

Tiền mặt

13/12/2017
87 Đảo Cát HP

500.000 VNĐ

Tiền mặt

25/12/2017
88 Trai Nhà Quê 1986

500.000 VNĐ

Tiền mặt

25/12/2017
89 Khotien18

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
90 Hscpro

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
91 Lopking

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
92 Tranquoctuan71

500.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
93 Snow Heart

500.000 VNĐ

Tiền mặt

02/01/2018
94 TungQuang12ss

500.000 VNĐ

Tiền mặt

02/01/2018
95 Đoàn Việt Dũng (NARA JSC)

500.000 VNĐ

Tiền mặt

11/01/2018
96 ANH HYE

500.000 VNĐ

Tiền mặt

18/01/2018
97 Phạm Thúc Phương

500.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
98 Nguyễn Đức Giang

500.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
99 Nguyễn Thành Lê (NARA)

500.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
100 Ngô Như Ân

500.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
101 Hoan_8100

400.000 VNĐ

Thẻ cào

28/11/2017
102 Nguyễn Văn Anh 1970

400.000 VNĐ

Tiền mặt

15/12/2017
103 Vợ Là Nhà (Hội Yêu Chắn)

300.000 VNĐ

27/11/2017
104 Phạm Đức Tuấn (HYC)

300.000 VNĐ

Tiền mặt

28/11/2017
105 Chanvagai123

300.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
106 Dangbotot

300.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
107 Hoasuabuon83

300.000 VNĐ

Tiền mặt

01/12/2017
108 Doi_la_the_thoi

300.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
109 Manhhaovtvvtv

300.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
110 pmplove2001

300.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
111 Thực Nguyễn

300.000 VNĐ

Tiền mặt

18/12/2017
112 Đỗ Xuân Quyết

300.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
113 Nguyễn Thanh Hải (ASILLA)

300.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
114 tamdotom0010

209.000 VNĐ

Tiền mặt

22/12/2017
115 HABA3650

200.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
116 Caothucoi78

200.000 VNĐ

Tiền mặt

24/11/2017
117 namhd (Hội Yêu Chắn)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
118 Hoangphong85 (HYC)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

27/11/2017
119 Habep75

200.000 VNĐ

27/11/2017
120 Đỗ Bảo Kim Liên

200.000 VNĐ

Tiền mặt

29/11/2017
121 Timekiller

200.000 VNĐ

Tiền mặt

30/11/2017
122 Nguyễn Việt Hưng (Hội Yêu Chắn)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

01/12/2017
123 Kientran2312

200.000 VNĐ

Tiền mặt

04/12/2017
124 Trần Lưu Phúc Thanh

200.000 VNĐ

Tiền mặt

05/12/2017
125 Arthur Nguyễn

200.000 VNĐ

09/12/2017
126 Newalo

200.000 VNĐ

Tiền mặt

10/12/2017
127 Vu Nhu Hat

200.000 VNĐ

Tiền mặt

11/12/2017
128 Danlangha09

200.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
129 Hiếu Pavo

200.000 VNĐ

Tiền mặt

12/12/2017
130 caphedang_H

200.000 VNĐ

Tiền mặt

22/12/2017
131 boyhamchoi009

200.000 VNĐ

Tiền mặt

22/12/2017
132 thích đàn ông

200.000 VNĐ

25/12/2017
133 Nguyễn Ngọc Bích

200.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
134 Vietbaclktnhp

200.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
135 Dân Chùa Dận

200.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
136 DONGSAY1

200.000 VNĐ

22/01/2018
137 Kienpooh

200.000 VNĐ

Tiền mặt

30/01/2018
138 Bùi Bích Ngọc

200.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
139 Lê Thị Luyến

200.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
140 Bùi Thế Vinh

200.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
141 Nguyễn Xuân Trường

200.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
142 Lê Thị Thanh Vân (ASILLA)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
143 Phạm Thế Hưng (ASILLA)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
144 Nguyễn Việt Thái (ASILLA)

200.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
145 Lý Min

200.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
146 Quanhienquynh

150.000 VNĐ

Tiền mặt

28/12/2017
147 Lương Ngọc Anh

150.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
148 nguyentuanvu127

150.000 VNĐ

Tiền mặt

29/12/2017
149 Ngocdiep2810

100.000 VNĐ

Tiền mặt

07/12/2017
150 Trần Phi Nhi

100.000 VNĐ

Tiền mặt

08/12/2017
151 Hoang Hung Cuong 8401

100.000 VNĐ

Tiền mặt

09/12/2017
152 Vũ Tiến Dũng

100.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
153 Hà Giang Nam

100.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
154 Lưu Thế Lâm

100.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
155 Dương Thanh Hải

100.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
156 Nguyễn Thanh Tùng (ASILLA)

100.000 VNĐ

Tiền mặt

02/02/2018
157 Tô Vũ Dân (Hội Yêu Chắn)

80.000 VNĐ

20/12/2017
158 Kinh_cu_boc_cai

50.000 VNĐ

Tiền mặt

04/01/2018
Tổng 157 nhà tài trợ được 296.305.276 VNĐ