Loading...

Xuân Về Ấm Áp 2014

STT Tổ chức, cá nhân, nick tại Sân Đình Đã đóng góp Ngày đóng góp
1 Công ty Sân Đình

9.615.000 VNĐ

30/11/2017
2 lamtythoi (bác Lê Văn Nam)

2.000.000 VNĐ

30/11/2017
3 Cau_ut_mai_choi_1102 (chị Hồng)

1.000.000 VNĐ

30/11/2017
4 Chắn Hội Hà Nội

1.000.000 VNĐ

30/11/2017
5 Hamvui68

1.000.000 VNĐ

30/11/2017
6 Toetmat_KAKA

500.000 VNĐ

30/11/2017
7 Củ khoai lang (anh Trần Anh Đức)

500.000 VNĐ

30/11/2017
8 cuonglinh1976 (anh Hùng)

500.000 VNĐ

30/11/2017
9 anh Mạnh

500.000 VNĐ

30/11/2017
10 sondat

200.000 VNĐ

30/11/2017
11 vuive123

200.000 VNĐ

30/11/2017
12 Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng (anh Nguyễn Đình Ngọc)

0 VNĐ

77 quyển vở

30/11/2017
Tổng 12 nhà tài trợ được 17.015.000 VNĐ