Loading...

Xuân Về Ấm Áp 2014

STT Hình ảnh Họ và tên Số điện thoại Đã đóng góp Ngày đóng góp
1 Quỹ từ thiện Sân Đình dư năm trước

0 VNĐ

2 Công ty Sân Đình

9.615.000 VNĐ

30/11/2017
3 lamtythoi (bác Lê Văn Nam)

2.000.000 VNĐ

30/11/2017
4 Cau_ut_mai_choi_1102 (chị Hồng)

1.000.000 VNĐ

30/11/2017
5 Chắn Hội Hà Nội

1.000.000 VNĐ

30/11/2017
6 Hamvui68

1.000.000 VNĐ

30/11/2017
7 Toetmat_KAKA

500.000 VNĐ

30/11/2017
8 Củ khoai lang (anh Trần Anh Đức)

500.000 VNĐ

30/11/2017
9 cuonglinh1976 (anh Hùng)

500.000 VNĐ

30/11/2017
10 anh Mạnh

500.000 VNĐ

30/11/2017
11 sondat

200.000 VNĐ

30/11/2017
12 vuive123

200.000 VNĐ

30/11/2017
13 Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng (anh Nguyễn Đình Ngọc)

0 VNĐ

77 quyển vở

30/11/2017
Tổng 12 nhà tài trợ được 17.015.000 VNĐ