Loading...

Ấm Áp Mùa Đông 2019


  • 26/11/2019
  • Khảo sát địa điểm trường

    Đoàn từ thiện Sân Đình bao gồm các Mod16, Mod01, Mod22 và đại diện cộng đồng là a Bình (Hội trưởng CHMU) đi khảo sát địa điểm..
  • 01/12/2019
  • Bắt đầu nhận quyên góp ủng hộ chương trình

  • 12/01/2020
  • Bàn giao điểm trường

    Ngày 11/01 & 12/01/2020. Đoàn từ thiện bao gồm 30 thành viên trong cộng đồng cùng khởi hành đến điểm trường Cao Sơn để nhận bàn giao công trình..